ขนส่ง งดให้บริการต่อภาษีรถนอกสถานที่ 23-24 มี.ค. และ 13-14 เม.ย.นี้

คัดลอก URL แล้ว

ขนส่งทางบก งดให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 และวันที่ 13-14 เมษายน 2562

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นั้น เนื่องจากวันที่ 23 -24 มีนาคม 2562 เป็นช่วงที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง กรมการขนส่งทางบก จึงของดการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน ระหว่าง วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 – 24 มีนาคม 2562

เพื่อมิให้กระทบต่อการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และงดให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13 -14 เมษายน 2562 เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดเจ้าหน้าที่คุมเข้มร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือเลือกใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีได้ล่วงหน้า

ซึ่งดำเนินการได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ได้ทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี และต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นอายุมาแสดงด้วย ทั้งนี้สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

โดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพตัวรถ โดยรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาวะในระบบทางเดินหายใจ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


แท็ก: NEWS
WRITER
X