ก.แรงงาน เปิดอบรมคนครัวบนเรือสำราญ หวังเร่งผลิตป้อนตลาด หลังขาดแคลน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • สพร. 3 แห่ง ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ได้แก่ กทม., พิษณุโลก และอุบลราชธานี
 • รุ่นแรกเริ่มอบรม 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • คุณสมบัติผู้อบรมอายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1506 กด 4

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร. เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก กพร. พร้อมแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสาขาดังกล่าว

ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพบนเรือสำราญและเรือขนส่งระหว่างประเทศได้ ในปี 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 15 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรม ล่าสุด สพร. 3 แห่ง ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ได้แก่

สพร. 9 พิษณุโลก จำนวน 1 รุ่น ระหว่าง 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
สพร. 7 อุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น ระหว่างกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563
สพร. 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น ระหว่างมกราคม – กันยายน 2563

รับสมัครรุ่นละ 20 คน ใช้ระยะเวลา การฝึกอบรม 7 วัน (42 ชั่วโมง) คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร โดย สพร.และ สนพ. 15 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สพร. 3 ชลบุรี
 2. สพร. 5 นครราชสีมา
 3. สพร. 6 ขอนแก่น
 4. สพร. 7 อุบลราชธานี
 5. สพร. 8 นครสวรรค์
 6. สพร. 9 พิษณุโลก
 7. สพร. 11 สุราษฎร์ธานี
 8. สพร. 12 สงขลา
 9. สพร. 13 กรุงเทพมหานคร
 10. สพร. 21 ภูเก็ต
 11. สพร. 22 นครศรีธรรมราช
 12. สนพ. ชุมพร
 13. สนพ. กระบี่
 14. สนพ. พังงา
 15. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th และ www.facebook.com/dsdgothai หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4


แท็ก: NEWS
WRITER
X