ข่าวสดวันนี้ บัตรเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562

ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง ตื่นตัวเลือกตั้ง ลงดอยขอทำบัตรประชาชนใหม่ หวังไปใช้สิทธิ

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com“ ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตื่นตัวเรื่องการเลือกตั้ง รีบลงดอยลงมาหานายอำเภอ เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ หลังบัตรเก่าชำรุด สูญหาย หวังไปใช้สิทธิในวันพรุ่งนี้ เมื่อวันที่…

Home / NEWS / ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง ตื่นตัวเลือกตั้ง ลงดอยขอทำบัตรประชาชนใหม่ หวังไปใช้สิทธิ

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตื่นตัวเรื่องการเลือกตั้ง รีบลงดอยลงมาหานายอำเภอ เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ หลังบัตรเก่าชำรุด สูญหาย หวังไปใช้สิทธิในวันพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า  ชาวอำเภอแม่สะเรียงตื่นตัว ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเลือกผู้บริหารและเป็นการกำหนดทิศทางของประเทศ โดยการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ 

ซึ่งชาวอำเภอแม่สะเรียง พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ได้มาติดต่อเพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณี บัตรประจำตัวประชาชนหาย บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไปใช้สิทธิของตน เช่น

  1. นางคำปัน จอมใจ เกิดเมื่อปี 2475 อายุ 87 ปี เปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจากเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่า
  2. นายหล้า จอมใจ เกิดเมื่อ 2475 อายุ 87 ปี เปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจากเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่า
  3. นางปิอยู่ สง่าปิยประเสริฐ ขอมีบัตรใหม่ กรณี บัตรหมดอายุ
  4. นางบัวจันทร์ โสมิยะ ขอมีบัตรใหม่ กรณี บัตรหาย

โดยผู้สูงอายุทั้งหลาย บอกว่าตื่นเต้นที่จะได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งอีกครั้ง ทั้งนี้ ถือว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองชาวไทย ที่พึงกระทำ และจะไม่ยอมเสียสิทธิอย่างเด็ดขาด

เช็คหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง

บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทางหรือ “พาสปอร์ต” ให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

X