ภัยแล้ง

ประกาศเขตภัยแล้งเพิ่ม 20 จังหวัด กรมชลฯ คาด มี.ค.-มิ.ย. นี้ แล้ง 70 จังหวัด

สถานการณ์ภัยแล้ง ยังคงเพิ่มขึ้น ล่าสุดวันนี้ ( 16 ม.ค. 2563 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ได้มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน…

Home / NEWS / ประกาศเขตภัยแล้งเพิ่ม 20 จังหวัด กรมชลฯ คาด มี.ค.-มิ.ย. นี้ แล้ง 70 จังหวัด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปภ. รายงานพื้นที่ภัยแล้งล่าสุด 20 จังหวัด กว่า 4000 หมู่บ้าน
  • กรมชลประทาน คาดภัยแล้งกระทบ 70 จังหวัด ในช่วง มี.ค. – มิ.ย. 2563
  • ประเมินพื้นที่เกษตร กระทบแล้วกว่า 2 ล้านไร่

สถานการณ์ภัยแล้ง ยังคงเพิ่มขึ้น ล่าสุดวันนี้ ( 16 ม.ค. 2563 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ได้มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 20 จังหวัด 98 อำเภอ 541 ตำบล รวม 4600 หมู่บ้าน/ชุมชน

โดยจังหวัดที่มีการประกาศเขตภัยแล้งเพิ่มเติมคือ จังหวัดสกลนคร โดยในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 11 ตำบล 42 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพิ่มขึ้น โดยทางจังหวัดได้มีการประกาศให้เป็นเขตประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) แล้ว

กรมชลประทาน คาด 70 จังหวัด ประสบภัยแล้ง

จากสถานการณ์น้ำในปี 2562 ซึ่งมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ปริมาณฝนที่ตกลงในฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้คาดว่า ในช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2563 ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก โดยจะมีพื้นที่ราว 70 จังหวัดที่ได้รับฝนไม่เพียงพอที่จะทำการเกษตร และที่เหลืออีก 7 จังหวัด คือจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก็จะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ในเกณฑ์ปรกติ

พื้นที่เกษตรเสียหายแล้วกว่า 9 แสนไร่

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ตั้งแต่สิ้นฤดูฝนในปี 2562 และได้เกิดภาวะภัยแล้งเกิดขึ้นนั้น ล่าสุด มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบไปแล้ว 21 จังหวัด โดยได้มีการสำรวจแล้วจำนวน 990,000 ไร่ จากที่คาดการณ์ไว้กว่า 2 ล้านไร่

โดยพบว่า พื้นที่เสียหายที่สำรวจแล้วกว่า 990,000 ไร่นั้น ส่วนมากเป็นพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนเกือบ 9 แสนไร่ และอีกราว 1 แสนกว่าไร่ เป็นพืชไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 1.1 พันล้านบาท

X