ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

เจ้าหน้าที่เร่งตรวจวัดค่าควันดำ ลดฝุ่น PM 2.5

วันนี้ ที่ ถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจกองบังการตำรวจจราจร เจ้าพนักงานดำเนินการตั้งด่านตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ เพื่อลดปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ PM2.5 ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ร.ต.อ. เดชา แต่แดงเพ็ชร์ เปิดเผยว่า…

Home / NEWS / เจ้าหน้าที่เร่งตรวจวัดค่าควันดำ ลดฝุ่น PM 2.5

ประเด็นน่าสนใจ

  • ตำรวจจราจร ตั้งด่านตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์
  • ปกติจะสามาถตรวจจับได้ประมาณวันละ 25-30 คัน
  • เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

วันนี้ ที่ ถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจกองบังการตำรวจจราจร เจ้าพนักงานดำเนินการตั้งด่านตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ เพื่อลดปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ PM2.5 ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ร.ต.อ. เดชา แต่แดงเพ็ชร์ เปิดเผยว่า ปกติจะสามาถตรวจจับได้ประมาณวันละ 25-30 คัน โดยประมาณ
หากรถที่ตรวจมีค่าควันดำเกิน 70% ทางเจ้าหน้าที่จะออก ป้ายสีเหลือ ห้ามใช้งานชั่วคร่าว ซึ่งเจ้าของรถต้องนำรถไปตรวจและปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน หลังจากนั้นต้องไปตรวจค่าควันดำอีกครั้งเพื่อนำป้ายบสีเหลืองออกหลังค่าควันปกติ โดยรถยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน4ล้อ มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและรถยนต์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6ล้อขึ้นไป ปรับสูงสุด 50,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ขานรับนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐาน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

ซึ่งเล็งเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากควันดำ ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ที่นำมาขับขี่บนท้องถนน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้จัดตั้งศูนย์ติดตามการตรวจวัดควันดำ โดยการตรวจเช็ครถควันดำฟรี เพื่อให้ผู้ใช้รถได้ทราบว่า รถยนต์ของตนเองมีควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมาย กำหนดไว้หรือไม่ หากมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน จะได้นำรถยนต์ไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

อย่างไรก็ตามวันนี้มีบริการตรวจวัดควันดำให้แก่ประชาชนฟรี ถึง31 ม.ค. 63 ใน เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) จำนวน 3 จุด ดังนี้

จุดที่1 งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร. ณ อาคารประสารราชกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02 537 8015 – 6

จุดที่2 สถานีตำรวจคู่ขนานลอยฟ้า แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02 888 3249

จุดที่ 3 เต้นท์ให้บริการบริเวณทางคู่ขนาน ถนนเทพรัตน์ กม.2 ขาเข้า (ระหว่างซอย บางนา 14-16 ก่อนถึงไบเทคบางนา) โทร 0973564146

กรณีบริษัทขนส่ง หรือสถานประกอบการที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมชุดรถ Mobile เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพื่อเป็นการลดความแออัด และลดการนำรถที่มีดควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งบนท้องถนน โดยสามารถติดต่อประสานขอรับบริการผ่านหมายเลข โทรศัพท์ 02 515 3040 และ 0973564146

สำหรับมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยังคงดำเนินการ ตั้งจุดตรวจวัดมลภาวะครอบคลุม ทั้งกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 จุด เพื่อป้องกันไม่ให้รถที่มีดควันดำเกินมาตรฐาน มาใช้บนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร บช.น.

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ และขอเชิญชวนให้มาใช้บริการตรวจเช็คควันดำฟรี เพื่อร่วมมือกันลดปัญหาค่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me

X