ฝุ่นละออง

ปชช. สวมใส่หน้ากากต่อเนื่องป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

วันนี้ ประชาชนในเมืองกรุง ขณะเดินทางกลับที่พักอาศัยห่วงใยสุขภาพของตัวเองสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละลองระดับ PM 2.5 ได้ ขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนยังสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันมลพิษ ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24…

Home / NEWS / ปชช. สวมใส่หน้ากากต่อเนื่องป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมควบคุมมลพิษ เผยกรุงเทพมหานคร ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามารฐาน 9 พื้นที่
  • ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง
  • พร้อมเตือนประชาชนงดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง

วันนี้ ประชาชนในเมืองกรุง ขณะเดินทางกลับที่พักอาศัยห่วงใยสุขภาพของตัวเองสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละลองระดับ PM 2.5 ได้ ขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนยังสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันมลพิษ

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณทล วันที่ 17 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 15:00 น. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 28 – 60 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)

โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เมื่อเที่ยบกับช่วงเที่ยที่ผ่านมา โดยพบพื้นที่ที่มี ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 9 สถานี เช่น ริมถนนสามเสน เขตพระนคร 64 มคก/ลบ.ม และ ถนนพระราม 3 เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 58 มคก/ลบ.ม เป็นต้นร ทั้งนี้ประชาขนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดทำกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ หากไม่จำเป็นไม่ควรพาไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ ทั้งนี้ ควรหมั่นสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

X