#อย่ากลัวอนาคต ข่าวสดวันนี้

ธนาธร ปราศรัยโชว์พิมพ์เขียว ในงาน #อย่ากลัวอนาคต

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดกิจกรรม Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต ของพรรคอนาคตใหม่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ​วานนี้ (18 ม.ค. 2563) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ…

Home / NEWS / ธนาธร ปราศรัยโชว์พิมพ์เขียว ในงาน #อย่ากลัวอนาคต

ประเด็นน่าสนใจ

  • พิมพ์เขียวในการสร้างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “สู้-ซ่อม-สร้าง”
  • พิมพ์เขียวที่สำคัญที่สุดคือ พิมพ์เขียวการเมือง พราะการเมืองที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้เศรษฐกิจดีได้

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดกิจกรรม Future Is Now #อย่ากลัวอนาคต ของพรรคอนาคตใหม่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ​วานนี้ (18 ม.ค. 2563) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ได้ขึ้นปราศรัยพร้อมหยิบยกเสนอพิมพ์เขียวในการสร้างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “สู้-ซ่อม-สร้าง” อันประกอบด้วย พิมพ์เขียวการพัฒนาเศรษฐกิจ ,พิมพ์เขียวการบริหารงานภาครัฐ และพิมพ์เขียวการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล

พิมพ์เขียวด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ

โดย พิมพ์เขียวการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันก่อน โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐต้องไม่ใช่ทำแบบบี้หัวแตก ไม่ใช่เพื่อจัดนิทรรศการ ไม่ใช่เพื่อฝึกอบรม และไม่ใช่นำเพื่อไปอุ้มระบบราชการ

แต่เราต้องนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศมาสร้างเป็นดีมาน จากนั้นนำเอาดีมานอุตสาหกรรม และเอาอุตสาหกรรมมาสร้างเทคโนโลยีที่เป็นของประเทศไทย ขณะเดียวกัน จะต้องทำให้การบริโภคของประชาชน การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งออกและการนำเข้าจะต้องกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ส่วนพิมพ์เขียวการบริหารภาครัฐ นั้นอยากให้จัดทำงบประมาณแบบ Zero-based budgeting คือการวางงบแบบเริ่มออกแบบใหม่ว่า ปัญหาของประเทศคืออะไร และเราต้องการอะไร นี่คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยน

เราอยากเห็นการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์ เราอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมือง ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงส่วนกลาง อย่าให้การตัดสินใจอยู่ที่กทม. อย่างเดียว

นอกจากนี้ ต้องมีพิมพ์เขียวการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการจัดกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ด้วยการไปปลูกป่าชายเลน สร้างวัด และโรงเรียน โดยหากเราจะลงทุนสร้างค่ายวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม

ยันพรรคอนาคตใหม่ ได้ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียง แม้ไม่ได้เป็นรัฐบาล

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวอีกว่า แม้พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่ได้ผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ทั้งร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช., พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร และร่าง พ.ร.บ.สุราเสรี เพราะเราตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

แต่ทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราไม่มีพิมพ์เขียวด้านการเมือง ก็จะไม่มีทางสำเร็จได้ เพราะกว่า 88 ปี ของการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ที่มีรัฐธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ ทุกคนคิดว่าโครงสร้างแบบนี้ไม่สามารถพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้ ดังนั้นเราต้องจัดการปัญหาทางการเมือง เพราะการเมืองที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้เศรษฐกิจดีได้

X