อาชญากรรม โพลล์

[สวนดุสิตโพลล์] ปชช.เกือบ 70% ระบุ ความปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สินแย่ลง

คัดลอก URL แล้ว

สวนดุสิตโพลล์ได้เผยแพร่ผลการสำรวจในเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยระบุว่า

สังคมไทย ณ วันนี้ มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นทุกวัน และนับวันยิ่งมีความรุนแรง มากขึ้น เช่น ข่าวฆ่าข่มขืน จี้ชิงทรัพย์ ค้ายาเสพติด หรือเหตุการณ์ปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,365 คน ระหว่างวันที่15-18 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงนี้ กับเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร?

ระชาชนร้อยละ 67.69 ระบุว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง เพราะมีข่าวให้เห็นทุกวัน ร้อยละ 27.47 เท่านั้นที่ระบุว่า เหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 4.84 เท่านั้นที่ระบุว่า ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินดีขึ้น

คิดว่าปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง?

ประชาชนกว่า 53% ระบุว่า สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ คนหมดหนทาง ต้องดิ้นรนต่อสู้ ยอมกระทำความผิด

ร้อยละ 24.46 ระบุว่า เพราะสภาพสังคมเสื่อมโทรม ความเหลื่อมล้ำสูง คุณภาพชีวิตแย่ ร้อยละ 21.36 ระบุว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต่อพึ่งตนเอง

ร้อยละ 18.27 ระบุว่า คนขาดคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสำนึก และสุดท้าย ร้อยละ 14.55 ระบุว่า เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด เอาผิดไม่ได้

วิตกกังวลกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?

กว่า 80% ของประชาชนระบุว่า ค่อนข้างวิตกกังวล จนถึงวิตกกังวลอย่างมาก เพราะเกรงว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว และมีข่าวให้เห็นทุกวัน

ที่เหลือเกือบ 20% ระบุว่า ไม่ค่อยวิตกกังวล ถึงไม่วิตกกังวลเลย เนื่องจากใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ดูแลตัวเองได้ เลือกอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องใดที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด พร้อมแนวทางแก้ไข

 1. โจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์ 67.59%
  แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย บทลงโทษรุนแรง ฯลฯ
 2. การใช้ความรุนแรง พกอาวุธ ปืน มีด สิ่งผิดกฎหมาย 32.76%
  แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ ดูแลกวดขัน เข้มงวด ตรวจตราการใช้อาวุธผิดกฎหมาย ไม่ละเว้นโทษแก่ผู้ใด ฯลฯ
 3. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 25.17%
  แนวทางแก้ไข คือ กวาดล้างให้หมดสิ้น ถอนรากถอนโคน จับกุมผู้ค้ารายใหญ่ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ฯลฯ
 4. ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน 21.38%
  แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มโทษให้หนัก ประหารชีวิต จับกุมผู้กระท่าผิดมาลงโทษให้ได้ มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
 5. ปัญหามลพิษ ฝุ่น ควัน 15.17%
  แนวทางแก้ไข คือ ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจัง รักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ฯลฯ

สิ่งที่อยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม 46.51%
 2. ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้จริง 43.41%
 3. เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 20.54%
 4. ทุกคดีที่เกิดขึ้นควรเร่งติดตาม จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว 18.60%
 5. นำเสนอข่าวที่เป็นจริง สร้างสรรค์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน 16.67%

แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กรุงเทพโพลล์ ชี้ส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจเลือกนายกฯ หรือพรรคการเมืองใด

กรุงเทพโพลล์ ชี้ส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจเลือกนายกฯ หรือพรรคการเมืองใด

กรุงเทพโพลล์ ประชาชนตั้งใจไปเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ ยังไม่ตัดสินใจ เลือกนายกฯ หรือพรรคการเมืองใด มี เชียร์ “บิ๊กตู่” ร้อยละ 12 ขณะ “สุดารัตน์” ร้อยละ 8.1…

X