อาชญากรรม โพลล์

[สวนดุสิตโพลล์] ปชช.เกือบ 70% ระบุ ความปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สินแย่ลง

สวนดุสิตโพลล์ได้เผยแพร่ผลการสำรวจในเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยระบุว่า สังคมไทย ณ วันนี้ มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นทุกวัน และนับวันยิ่งมีความรุนแรง มากขึ้น เช่น ข่าวฆ่าข่มขืน จี้ชิงทรัพย์ ค้ายาเสพติด หรือเหตุการณ์ปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี…

Home / NEWS / [สวนดุสิตโพลล์] ปชช.เกือบ 70% ระบุ ความปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สินแย่ลง

สวนดุสิตโพลล์ได้เผยแพร่ผลการสำรวจในเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยระบุว่า

สังคมไทย ณ วันนี้ มีข่าวอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นทุกวัน และนับวันยิ่งมีความรุนแรง มากขึ้น เช่น ข่าวฆ่าข่มขืน จี้ชิงทรัพย์ ค้ายาเสพติด หรือเหตุการณ์ปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,365 คน ระหว่างวันที่15-18 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงนี้ กับเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร?

ระชาชนร้อยละ 67.69 ระบุว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง เพราะมีข่าวให้เห็นทุกวัน ร้อยละ 27.47 เท่านั้นที่ระบุว่า เหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 4.84 เท่านั้นที่ระบุว่า ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินดีขึ้น

คิดว่าปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง?

ประชาชนกว่า 53% ระบุว่า สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ คนหมดหนทาง ต้องดิ้นรนต่อสู้ ยอมกระทำความผิด

ร้อยละ 24.46 ระบุว่า เพราะสภาพสังคมเสื่อมโทรม ความเหลื่อมล้ำสูง คุณภาพชีวิตแย่ ร้อยละ 21.36 ระบุว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต่อพึ่งตนเอง

ร้อยละ 18.27 ระบุว่า คนขาดคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสำนึก และสุดท้าย ร้อยละ 14.55 ระบุว่า เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด เอาผิดไม่ได้

วิตกกังวลกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด?

กว่า 80% ของประชาชนระบุว่า ค่อนข้างวิตกกังวล จนถึงวิตกกังวลอย่างมาก เพราะเกรงว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว และมีข่าวให้เห็นทุกวัน

ที่เหลือเกือบ 20% ระบุว่า ไม่ค่อยวิตกกังวล ถึงไม่วิตกกังวลเลย เนื่องจากใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ดูแลตัวเองได้ เลือกอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เรื่องใดที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุด พร้อมแนวทางแก้ไข

 1. โจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์ 67.59%
  แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย บทลงโทษรุนแรง ฯลฯ
 2. การใช้ความรุนแรง พกอาวุธ ปืน มีด สิ่งผิดกฎหมาย 32.76%
  แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ ดูแลกวดขัน เข้มงวด ตรวจตราการใช้อาวุธผิดกฎหมาย ไม่ละเว้นโทษแก่ผู้ใด ฯลฯ
 3. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 25.17%
  แนวทางแก้ไข คือ กวาดล้างให้หมดสิ้น ถอนรากถอนโคน จับกุมผู้ค้ารายใหญ่ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ฯลฯ
 4. ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน 21.38%
  แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มโทษให้หนัก ประหารชีวิต จับกุมผู้กระท่าผิดมาลงโทษให้ได้ มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
 5. ปัญหามลพิษ ฝุ่น ควัน 15.17%
  แนวทางแก้ไข คือ ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจัง รักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ฯลฯ

สิ่งที่อยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม 46.51%
 2. ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้จริง 43.41%
 3. เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 20.54%
 4. ทุกคดีที่เกิดขึ้นควรเร่งติดตาม จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว 18.60%
 5. นำเสนอข่าวที่เป็นจริง สร้างสรรค์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน 16.67%
X