PM2.5 ปัญหาฝุ่น ฝุ่นละลอง หน้ากากอนามัย

กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 เกินต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 พื้นที่

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละลองระดับ PM 2.5 ขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนยังสวมใส่หน้ากากอนามัย ระหว่างเดินทางไปทำงาน โดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 47 – 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร…

Home / NEWS / กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 เกินต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 พื้นที่

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 พื้นที่ (สีส้ม)
  • ขอความร่วมมืองดใช้รถยนต์ รถโดยสารควันดำ
  • งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละลองระดับ PM 2.5 ขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนยังสวมใส่หน้ากากอนามัย ระหว่างเดินทางไปทำงาน

โดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 47 – 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยแนวโน้มในภาพรวมเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จากเมื่อวาน โดยพบพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 พื้นที่ (สีส้ม)

ได้แก่ บริเวณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ,

ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ,

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมการแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานต่างๆ งดใช้รถยนต์ รถโดยสารควันดำอย่างเด็ดขาด งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท รวมถึงควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง

X