ตร. เข้มดูปลอดภัยตรุษจีน ป้องเหตุร้าย-อาชญากรรม

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงเรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้มีวิทยุคำสั่ง เรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563…

Home / NEWS / ตร. เข้มดูปลอดภัยตรุษจีน ป้องเหตุร้าย-อาชญากรรม

ประเด็นน่าสนใจ

  • 23-25 ม.ค. เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563
  • ตร.จึงออกมาตรการเข้มดูความปลอดภัยปชช. และนทท. ทั้งอาชญากรรม และไฟไหม้
  • หากมีเหตุร้ายแจ้ง 191 หรือ 1599 เพื่ออำนวยความสะดวก

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงเรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้มีวิทยุคำสั่ง เรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563

เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของคนไทยเชื้อสายจีน จะออกมาจับจ่ายใช้สอยจัดเตรียมสิ่งของเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อ เดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆ

รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างได้พักผ่อนและเดินทางกลับภูมิลำเนา อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อาจมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีอาศัยช่องว่างในช่วงเวลาดังกล่าวก่ออาชญากรรม รวมถึงปัญหาการเกิดอัคคีภัย อันเนื่องมาจากความประมาทของประชาชนจากการจุดธูปเทียนบูชาในห้วงเทศกาลดังกล่าว

เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำชับให้ดำเนินการดังนี้

23 มกราคม วันจ่าย

ช่วงก่อนวันตรุษจีน ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน เพื่อเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่หรือตลาดที่จำหน่ายสินค้านำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจ่าย

รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านจำหน่ายทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทานและบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย

24 มกราคม วันไหว้

ให้เน้นป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี มีการจุดธูปเทียนและเผากระดาษตามคติความเชื่อ และอาจลืมดับไฟ หรืออาจเกิดจากแรงลมพัดทำให้เกิดการติดไฟลุกลามขึ้นได้ง่าย

25 มกราคม วันเที่ยว

ให้เน้นตรวจตราป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรม หรือที่พักอาศัย ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปิดบ้าน,บริษัท,ห้างร้าน เดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่สถานีตำรวจ ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน ทั้งในสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจเมื่อได้รับการร้องขอ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินแต๊ะเอีย

หรือประโยชน์อื่นใดมิชอบในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานี อยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

พร้อมกับเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มต่างชาติที่ต้องสงสัย และมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง รวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

และขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่มักจะฉวยโอกาสในห้วงเวลาดังกล่าว ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติด เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้ารายย่อยทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากมีเหตุด่วน เหตุร้าย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียง หรือสายด่วน แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 191 , สายด่วน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 1599 ตลอด 24 ชม. และ สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 (Touristcop)

X