กรมบัญชีกลาง ชิมช้อปใช้

คลังปฏิเสธถังแตก เหตุจ่ายเงิน “ชิมช้อปใช้” ล่าช้า

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยว่า ความล่าช้าในการจ่ายเงินคืนโครงการ “ชิมช้อปใช้” เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เพิ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาในวาระ 2 และวาระ 3 จึงยังไม่มีผลบังคับใช้…

Home / NEWS / คลังปฏิเสธถังแตก เหตุจ่ายเงิน “ชิมช้อปใช้” ล่าช้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมบัญชีกลางปฏิเสธข่าวถังแตก เหตุจ่ายเงินโครงการ “ชิมช้อปใช้” ล่าช้า
  • เผย พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 เพิ่งผ่านการพิจารณา จึงมีเงินคงเหลือที่สามารถนำจ่ายได้ส่วนหนึ่งก่อน

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยว่า ความล่าช้าในการจ่ายเงินคืนโครงการ “ชิมช้อปใช้” เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เพิ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาในวาระ 2 และวาระ 3 จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้มีเงินคงเหลือที่นำจ่ายได้ส่วนหนึ่งไปก่อน

โดยการจ่ายเงินคืน จะเรียงลำดับจากผู้มีสิทธิ์ที่เริ่มใช้จ่ายเงิน G-Wallet 2 ตามลำดับก่อน-หลัง สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะเร่งดำเนินการโอนเงินโดยเร็ว คาด พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะประกาศบังคับใช้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

ส่วนอีกสาเหตุมาจากพบความผิดปกติในการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง 2 ที่อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้กระทรวงการคลังต้องชะลอการจ่ายเงินคืน

เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่า กระทรวงการคลังอาจมีเงินไม่พอจ่าย เนื่องจากความล่าช้าในการจ่ายเงินคืน หรือ Cash Back ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ “ชิมช้อปใช้” และใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 ตามเงื่อนไขของมาตรการ กรณีใช้จ่ายเงินไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 15% หรือหากใช้จ่ายเงินตั้งแต่ 30,001-50,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20% รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท

ซึ่งล่าสุดถึงกำหนดจ่ายรอบวันที่ 15 มกราคม 2563 แต่หลายคนกลับยังไม่ได้รับการโอนเงินคืน มีเพียง SMS ส่งข้อความ “กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องการใช้สิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” และเงินคืน (Cash Back) ท่านจะได้รับเงินคืนทันทีเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น”

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีพบการทุจริตในโครงการ “ชิมช้อปใช้” เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกระเป๋าช่อง 2 ที่พบว่า มีร้านค้า 1,000 แห่ง เข้าข่ายต้องสงสัยทุจริต เช่น ร้านค้าบางแห่งโอนเงินไปให้คนซื้อเพื่อมาซื้อสินค้าในร้านและทำข้อตกลงแบ่งเงินที่รัฐจ่ายคืนมาให้ และยังพบยอดซื้อสินค้าของบางร้านสูงผิดปกติ ทำให้กระทรวงการคลังต้องชะลอการจ่ายเงินคืนให้ผู้ที่ใช้จ่ายเงินกระเป๋า 2 ซื้อสินค้าในร้านค้าทั้ง 1,000 แห่ง จนกว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จ

X