ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ป.ก.

สปก. ระบุ ที่ดินปารีณา “ไม่มีบทลงโทษ” เว้นแต่จะผิดกฎหมายอื่น

วันนี้ (22 ม.ค. 2563) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร์ ได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของนายวีระ สมความคิด ที่ได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.…

Home / NEWS / สปก. ระบุ ที่ดินปารีณา “ไม่มีบทลงโทษ” เว้นแต่จะผิดกฎหมายอื่น

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ดินฟาร์มไก่ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ไม่มีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
  • ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ มีมติ ให้ทำหนังสือชี้แจงนายวีระ สมความคิดต่อไป

วันนี้ (22 ม.ค. 2563) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร์ ได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของนายวีระ สมความคิด ที่ได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 682 ไร่ ตามที่ได้มีข่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยในวันนี้ กรรมาธิการส่วนใหญ่ ได้สอบถามถึงสถานะของที่ดิน ที่นางสาวปารีณา ถือครองอยู่ ว่ามีบทลงโทษกรณีการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการฯ ได้ระบุว่า ในการสำรวจพื้นที่ดินที่มีปัญหานั้น อาจจะไม่ได้รุกล้ำป่าสงวน แต่อาจรุกล้ำ ที่ดินประชาชนรายอื่นๆ หรือไม่ และตั้งข้อสังเกตว่า ที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์นั้น ถูกเรียกคืนรวดเร็วกว่า กรณีของส.ส. หรือประชาชนรายอื่นๆ

ด้าน พ.จ.อ. ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ ส.ป.ก. ได้ชี้แจงว่า เรื่องของคุณสมบัติการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ตั้งต้องเป็นเกษตรกรตัวจริง หรือเป็นผู้ที่ประสงค์จะทำเกษตรกรรม หรือบุตรหลายของเกษตรกรที่มีฐานะยากจน

ซึ่งกรณีของนางสาวปารีณานั้น เบื้องต้นได้มีการส่งคืนที่ดินครบหมดแล้ว และจะมีการสำรวจว่าทรัพย์สินในที่ดินใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หากใช้ประโยชน์ได้ ส.ป.ก. ก็จะรับไว้ หากใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะส่งคืนให้ น.ส.ปวีณา ทำลายต่อไป

ส่วน นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ส.ป.ก. ชี้แจงว่า การถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนั้น หากส่งคืนกลับให้ ส.ป.ก. ก็จะถือว่า ตรงตามเจตนารมย์แล้ว เพื่อให้ส.ป.ก. ได้จัดสรรที่ดิน ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่งไม่ได้มีบทลงโทษตามกฎหมายของการปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีความผิดตามกฎหมายอื่น ยืนยันว่า การดำเนินการเรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก. นั้น ดำเนินการมาตรฐานเดียวกันทุกกรณี

สุดท้ายที่ประชุมได้มีมติ ให้ทำหนังสือสรุปการชี้แจงส่งไปให้นายวีระ สมความคิด ในฐานะผู้ร้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตลอดการพิจารณานั้น น.ส.ปารีณา ไม่ได้ชี้แจงข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

X