หมอก

กรุงเดลีเผชิญหมอกหนาทึบ เครื่องบิน-รถไฟดีเลย์เพียบ

ช่วงเช้าวันพุธ (22 ม.ค.) หมอกหนาทึบปกคลุมพื้นที่ภายในและโดยรอบกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ส่งผลให้เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เกิดความล่าช้ามากกว่า 30 เที่ยว รายงานระบุว่าหมอกหนาทึบยังส่งผลให้รถไฟโดยสารที่จะออกจากสถานีต่างๆ ในกรุงนิวเดลี เกิดความล่าช้าสูงถึง 22 ขบวน…

Home / NEWS / กรุงเดลีเผชิญหมอกหนาทึบ เครื่องบิน-รถไฟดีเลย์เพียบ

ช่วงเช้าวันพุธ (22 ม.ค.) หมอกหนาทึบปกคลุมพื้นที่ภายในและโดยรอบกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ส่งผลให้เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เกิดความล่าช้ามากกว่า 30 เที่ยว

รายงานระบุว่าหมอกหนาทึบยังส่งผลให้รถไฟโดยสารที่จะออกจากสถานีต่างๆ ในกรุงนิวเดลี เกิดความล่าช้าสูงถึง 22 ขบวน เนื่องจากมีทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำ โดยทัศนวิสัยการมองเห็นในหลายพื้นที่ลดลงเหลือไม่ถึง 50 เมตร ทำให้ผู้ขับขี่ในตอนเช้าต้องเปิดไฟกะพริบขณะขับรถบนท้องถนน

มีรายงานเกี่ยวกับหมอกหนาและเที่ยวบินล่าช้าจากสนามบินอื่นเช่นกัน โดยสายการบินเอกชนสไปซ์เจ็ต (SpiceJet) ทวีตข้อความว่า “เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในเมืองพาราณสี เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงเที่ยวบินที่ตามมาอาจได้รับผลกระทบ ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินของตน”

อนึ่ง เมืองพาราณสีตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย

ขณะเดียวกันมีรายงานหิมะตกระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของรัฐหิมาจัลประเทศและรัฐอุตตราขัณฑ์ ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเนินเขา รวมถึงในภูมิภาคแคชเมียร์ที่อยู่ในความควบคุมของอินเดีย โดยเที่ยวบินจากสนามบินศรีนาการ์ในแคชเมียร์ได้รับผลกระทบและล่าช้าในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้โดยสารติดค้างอยู่ในหุบเขาจำนวนมาก

X