ฝุ่นPM2.5 สถานการณ์ฝุ่น สถานการณ์ฝุ่นPM2.5

สถานการณ์ฝุ่น กทม. ดีขึ้นต่อเนื่อง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ ผู้บริหารกลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม…

Home / NEWS / สถานการณ์ฝุ่น กทม. ดีขึ้นต่อเนื่อง

ประเด็นน่าสนใจ

  • รองปลัดกรุงเทพมหานคร เผย กทม. สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นต่อเนื่อง
  • ออกหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ ผู้บริหารกลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีส้มจำนวน 11 จุด และมีแนวโน้มลดลง

จากการคาดการณ์สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ ลมตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้นและมีอากาศเย็น จะส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นในพื้นกรุงเทพมหานครจะดีขึ้น 1-2 วัน

คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวและสีเหลืองจนถึงวัน 26 ม.ค.63 ซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการแจกหน้ากากอนามัยที่ได้นำร่องแจกประชาชนบริเวณรถไฟฟ้าหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว สถานีรถไฟฟ้าสยาม สถานีรถไฟฟ้าอโศก สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ และสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจและยังมีความต้องการ จึงมอบหมายสำนักอนามัยและสำนักงานเขตจัดเตรียมหน้ากากสำหรับแจกให้พอเพียงและเหมาะสมกับสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน

นอกจากนี้ ได้มอบหมายสำนักอนามัยจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ลงพื้นที่ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง ทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด เพื่อดูแลสุขภาพและให้ความรู้ รวมถึงการปฏิบัติตน

อาทิ การตรวจรักษาโรค การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ฝุ่นละอองPM 2.5 และแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากฝุ่นละอองPM2.5 รวมทั้งการสอน สาธิต การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และแจกหน้ากากอนามัยและสื่อแผ่นพับ/โปสเตอร์ เรื่อง อันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นต้น

X