ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เทพไท เสนพงศ์

เทพไท แนะทางแก้ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย ณ จุดแถลงข่าว นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าว ถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการลงมติว่า เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น น่าจะมาจากเหตุผล…

Home / NEWS / เทพไท แนะทางแก้ ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายเทพไทมอง ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส่วนบุคคล
  • แนะติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์กดบัตรแทนกัน

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย ณ จุดแถลงข่าว นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าว ถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการลงมติว่า เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น น่าจะมาจากเหตุผล 2 ประการคือโดย นายเทพไท กล่าวว่า

1. จำนวนช่องเสียบบัตรไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจำเป็นต้องใช้ช่องเสียบบัตรซ้ำซ้อน หรือใช้ช่องร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำคัญ เพราะส่วนใหญ่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าอยู่ในห้องประชุมก็จะเสียบบัตรด้วยตนเองทั้งสิ้น ไม่มีการฝากกดอย่างที่กล่าวอ้างกัน เว้นแต่ผู้ที่ไม่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น ก็จะฝากบัตรให้มีการลงคะแนนแทน

ซึ่งการลงคะแนนทุกครั้งจะมีวิปของแต่ละพรรค ที่เดินชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์ ในการลงคะแนน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการลงคะแนนในแต่ละครั้ง และส่วนใหญ่ผู้มีหน้าทีเป็นวิปจะลงมติของตัวเองเสียก่อน ก่อนที่จะเดินไปกำกับการลงคะแนนของเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ

2.เกิดจากการที่รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนปริ่มน้ำ สุ่มเสี่ยงที่จะแพ้มติ หรืออาจจะเกิดเหตุสภาล่ม สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าหากพรรคฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม หรืองดการแสดงตน ซึ่งเป็นเกมการเมืองทดสอบความพร้อมของสมาชิกฝ่ายรัฐบาล

ทำให้วิปรัฐบาล ต้องกำชับให้มีการลงคะแนนโดยพร้อมเพรียงกัน และมีการคาดโทษกับผู้ขาดประชุม เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ ส.ส.บางคนที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงมีการฝากบัตรกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน เพื่อใช้าิทธิ์กดบัตรแทน

เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะแก้ไขปัญหาได้คือ

1.เมื่อมีการเปิดใช้ห้องประชุมสุริยันอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะมีช่องลงคะแนนเพียงพอกับจำนวนสมาชิก จึงสามารถที่จะกำหนดที่นั่งของสมาชิกได้ หนึ่งช่องต่อหนึ่งคน และติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์กดบัตรแทนกันด้วย

2.ส่วนกรณีรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนปริ่มน้ำ เป็นปัญหาทางการเมืองที่แก้ไขได้ยาก เพราะรัฐบาลนี้มีพรรคการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลจำนวนเท่าเดิม เสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ก็มีเท่าเดิม อาจจะมีเพิ่มก็เฉพาะกรณีมีงูเห่าลงคะแนนสนับสนุนเป็นครั้งคราวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นายเทพไท กล่าวอีกว่า แต่ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส่วนบุคคล ขึ้นอยู่ที่ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกของแต่ละบุคคลมากกว่า ถ้า ส.ส.ทุกคนเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย และภาระหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้ว ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน