ตรุษจีน สินค้าตรุษจีน

เทวัญ-สคบ. ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 23 มกราคม 2563  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาชิกอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกิจกรรม “สคบ.ห่วงใย…ปลอดภัยปีใหม่จีน”…

Home / NEWS / เทวัญ-สคบ. ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายเทวัญ ฯ นำทีม สคบ. ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน
  • ไม่พบอันตรายจากสารปนเปื้อน พร้อมรณรงค์อันตรายจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ
  • รณรงค์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 23 มกราคม 2563  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาชิกอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกิจกรรม “สคบ.ห่วงใย…ปลอดภัยปีใหม่จีน” ที่ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้า วัตถุดิบ และอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ และสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า

และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของตัวอย่างอาหาร โดยการใช้ชุดทดสอบอาหารเพื่อทดสอบหาสารฟอร์มาลีน สารบอแร็กซ์ สารฟอกขาว และสารกันรา ที่อาจมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

รวมทั้งการรณรงค์ถึงความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และรณรงค์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรการลดขยะพลาสติก

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาหาร ประเภทอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ และอาหารดอง ณ ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนเยาวราช โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างของอาหาร จำนวน 17 ร้าน มาทดสอบหาสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา ผลการทดสอบปรากฏว่าไม่พบสารดังกล่าวข้างต้นทั้ง 17 ร้าน ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ามีความสะอาด ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน