ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกรอีก 2 ปี หวังช่วยฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี พร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก เพื่อสร้าง พัฒนา…

Home / NEWS / ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกรอีก 2 ปี หวังช่วยฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

ประเด็นน่าสนใจ

  • มาตรการนี้เริ่ม 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
  • พร้อมมอกสินเชื่อให้เกษตรกู้ไปสร้างแหล่งน้ำรายละไม่เกิน 200,000 บาท

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี พร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก เพื่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำ ไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้มีการออกมาตรการพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

และคลายความกังวลในเรื่องภาระหนี้สินของเกษตรกร หลังเผชิญวิกฤติภัยแล้งที่ส่งผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ ด้วยการขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง/พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤต และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

โดยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อนำไปลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน MRR= 6.875) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ในมาตรการดังกล่าวทางนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีมติเห็นชอบแล้ว สำหรับเขตประสบภัยพิบัติภัยแล้งฉุกเฉิน มีจำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ชัยนาท นครสวรรค์ สุโขทัย สุพรรณบุรี พะเยา และสกลนคร

X