กกต ข่าวสดวันนี้ พลังประชารัฐ ส.ส. อนาคตใหม่

ส.ส.พลังประชารัฐ ร้องสอบ ส.ส.อนาคตใหม่ ผิดระเบียบหาเสียง

คัดลอก URL แล้ว

ส.ส.พลังประชารัฐ เขต 3 ร้องเรียน กกต. พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของ วรรณวรี ส.ส.อนาคตใหม่ ผิดระเบียบหาเสียง

วันที่ 25 มี.ค. 2562 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต 3 (ยานนาวา,บางคอแหลม) พรรคพลังประชารัฐ มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต 3 (ยานนาวา,บางคอแหลม) พรรคอนาคตใหม่

เนื่องจากการกระทำของนางสาววรรณวรี อาจจะมีลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 12 มกราคม 2562 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และ มาตรา 18 (4) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ หรือไม่ กล่าวคือ

1. ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน และคณะได้มอบทุนการศึกษา และขนม ให้กับเด็กนักเรียนวัดคลองใหม่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และเด็กนักเรียนวัดปริวาศ เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร โดยในวันดังกล่าวนั้น นางสาววรรณวรี ได้สวมเสื้อคลุม ซึ่งมีตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ และมีการจัดให้บุคคลอื่นถือป้าย สวมหมวก ซึ่งแสดงตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่

โดยในป้ายดังกล่าวยังระบุชื่อ ป๊อป วรรณวรี ตะล่อมสิน เขต 3 ยานนาวา/บางคอแหลม หลังจากที่นางสาววรรณวรี ได้แจกทุนและขนมแล้ว ได้แจกแผ่นพับให้แก่คุณครูและผู้ปกครอง ซึ่งแผ่นพับมีตราสัญลักษณ์ และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ อันมีลักษณะเป็นการแนะนำตัว นโยบายของพรรคการเมืองชื่อพรรคการเมืองและสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง รายละเอียดปรากฎตามหลักฐานภาพถ่ายเอกสารแนบ 1

2. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 นางสาววรรณวรี และคณะได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับประชาชนที่ใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยในวันดังกล่าวนั้น นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ได้สวมเสื้อยืด ซึ่งมีตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่

และมีการจัดให้บุคคลอื่นสวมเสื้อยืด ถือป้าย สวมหมวก สะพานกระเป๋า ซึ่งแสดงตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ หลังจากที่นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน และคณะ ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 แล้ว ก็ได้แจกแผ่น

พับให้แก่ประชาชนที่ได้รับมอบหน้ากากอนามัย N95 ซึ่งแผ่นพับมีตราสัญลักษณ์ และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ อันมีลักษณะเป็นการแนะนำตัว นโยบายของพรรคการเมืองชื่อพรรคการเมืองและสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง รายละเอียดปรากฎตามหลักฐานภาพถ่ายเอกสารแนบ

3. เมื่อนางสาววรรณวรี และคณะได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มกราคม 2562 เสร็จสิ้น ได้นำภาพการแจกทุนและจากสิ่งของตามข้อหนึ่งและข้อสอง ไปลงในเพจ Facebook มีชื่อว่า วรรณวรี ตะล่อมสิน (ป๊อป) – เบอร์ 14 เขต 3 ยานนาวา บางคอแหลม

โดยมีผู้ถูกใจเพจ ประมาณ 10,800 คนเศษ และมีผู้ติดตาม 10,800 คนเศษ สมัคร Pages Facebook ประมาณเดือนธันวาคม 2561 โดยเนื้อหาที่ลงในเพจ Facebook ดังกล่าวนั้น จะมีการแชร์ข้อมูลมาจากเพจ Facebook ของพรรคอนาคตใหม่เป็นหลัก

ในฐานะที่ตนเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทพหานครเขตเดียวกันกับนางสาววรรณวรี มีความเห็นว่าในขณะที่นางสาววรรณวรี แจกทุนการศึกษาและสิ่งของนั้น แม้จะเป็นเพียงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ก็ตาม แต่มีความเห็นว่า นางสาววรรณวรี ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าตนเองจะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าว

แต่กลับหาทุนการศึกษา ขนม สิ่งของ มาแจก ให้แก่เด็กและประชาชน พร้อมกับแจกแผ่นพับให้กับคุณครูและผู้ปกครองของเด็ก ในลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์ หาเสียงให้แก่ตนเอง และพรรคอนาคตใหม่ การกระทำดังกล่าวในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 นั้น จึงเป็นการเอาเปรียบข้าพเจ้า และผู้สมัครรายอื่นในเขตเดียวกัน

รวมถึงฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 มาตรา 18 (4) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ

นอกจากนี้ การกระทำของนางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ในข้อ 3 ดังที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งข้างต้น มีลักษณะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดแล้วแต่กรณีสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้

แต่การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด จะต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนด ตามความใน มาตรา 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และความโปร่งใส รวมถึงบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในอนาคต ขอคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป


แท็ก: NEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

“ไทยสร้างไทย” เปิดตัว “ปณิธาน ประจวบเหมาะ”นักพัฒนาอสังหาฯรุ่นใหม่ ลงส.ส. เขตบางนา

“ไทยสร้างไทย” เปิดตัว “ปณิธาน ประจวบเหมาะ”นักพัฒนาอสังหาฯรุ่นใหม่ ลงส.ส. เขตบางนา

(6 ก.พ. 65) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคไทยสร้างไทย เขตบางนา โดยมี นายปณิธาน ประจวบเหมาะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางนา พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ…

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

เผย 18 รายชื่อ ‘พลังประชารัฐ’ ยื่นลาออกจากกรรมการบริหารพรรค

เผย 18 รายชื่อ ‘พลังประชารัฐ’ ยื่นลาออกจากกรรมการบริหารพรรค

วันนี้ (1 มิ.ย.63) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำเอกสารรายชื่อกรรมการบริหารพรรค 18 คน ยื่นขอลาออกจากตำแหน่ง ส่งถึง นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค โดยให้มีผลวันที่ 1…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

X