กระทรวงการต่างประเทศ ข่าวสดวันนี้ บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ เลือกตั้ง62

ก.ต่างประเทศ แจงสาเหตุไปรับบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ล่าช้า

คัดลอก URL แล้ว

ก.ต่างประเทศ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ แจงสาเหตุไปรับบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ล่าช้า

กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากำหนด ระบุว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากำหนด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างสูง สำหรับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้คนไทยที่พำนักในต่างแดนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด จึงขอเรียนชี้แจงและลำดับเหตุการณ์ ดังนี้

ในการรับมอบและจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศมายังประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีแนวปฏิบัติร่วมกันโดยกำหนดระยะเวลารับมอบถุงเมล์การทูตพิเศษ ที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ให้ถึงที่ทำการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดยการขนส่งการขนส่งบัตรเที่ยวสุดท้าย ออกจากที่ทำการบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอน ภายใต้กระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ซึ่งต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบของการดำเนินการ ได้แก่ การคัดแยกบัตรเลือกตั้งเป็นรายเขตและรายจังหวัด

การจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศโดยรถขนส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยโดยรถที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับเหตุการณ์การส่งมอบถุงเมล์การทูตพิเศษที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มายังประเทศไทย มีดังนี้

1. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดส่งถุงเมล์การทูตพิเศษบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากกรุงเวลลิงตันไปยังนครโอ๊คแลนด์โดยสายการบิน Air New Zealand ซึ่งถุงเมล์ฯ ได้ถึงนครโอ๊คแลนด์ในวันเดียวกัน โดยตามกำหนดจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมายังประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492 ของวันที่ 19 มีนาคม 2562

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบสถานะการติดตามของสายการบิน Air New Zealand พบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวถูกส่งต่อให้กับแผนก Cargo ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครโอ๊คแลนด์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งตามเอกสาร Tracking พบว่ามีการส่งมอบถุงเมล์ดังกล่าวในเวลา 06.37 น.

3. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้สอบถามเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทราบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษไม่ได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินไทยในวันที่ 21 หรือ 22 มีนาคม 2562 อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แผนก Cargo ปิดทำการแล้ว

4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้รับการประสานยืนยันจากแผนก Cargo ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครโอ๊คแลนด์ว่า ถุงเมล์การทูตพิเศษได้ถูกจัดส่งออกมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 15.03 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในเวลา 20.50 น. (เวลาประเทศไทย)

5. ในเย็นวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกำหนดถึงของถุงเมล์การทูตพิเศษจากประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับแจ้งว่าจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 20.50 น. วันที่ 23 มีนาคม 2562 ซึ่งโดยที่เวลาดังกล่าวเกินจากเวลาการขนส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ลงคะแนนแล้ว ไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดร่วมกัน

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นคณะทำงาน 3 ฝ่ายร่วมกัน และได้รับแจ้งเป็นการภายในจากทั้งสองหน่วยงานว่าไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ได้

เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการไม่เพียงพอต่อการจัดส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดร่วมกันไว้  กระทรวงการต่างประเทศจึงยังไม่ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษดังกล่าว อีกทั้งเห็นร่วมกันว่าการเก็บรักษาถุงเมล์พิเศษไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยฯ มีความปลอดภัยกว่า

6. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่คลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 16-23 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ไทย ต่างได้ร่วมกันจัดสรรบัตรเลือกตั้งและจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศอย่างแข็งขัน ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีเพียงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ส่งมาล่าช้า ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ เป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยการนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นแบบตะวันตก ออกแบบช่วงแขนให้พอง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

X