ทักษิณ ศิษย์เก่าดีเด่น เรียกคืนรางวัลเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมทหาร

ร.ร.เตรียมทหาร ปลดชื่อ ‘ทักษิณ’ ออกจากศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศ

โรงเรียนเตรียมทหาร มีมติ ถอดชื่อทักษิณ ออกจากศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษหนีคดี วันที่ 27 มี.ค. 2562 เพจเฟซบุ๊กของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า…

Home / NEWS / ร.ร.เตรียมทหาร ปลดชื่อ ‘ทักษิณ’ ออกจากศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศ

โรงเรียนเตรียมทหาร มีมติ ถอดชื่อทักษิณ ออกจากศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษหนีคดี

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เพจเฟซบุ๊กของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า รายงานข่าวจากกองบัญชาการกองทัพไทย คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มี พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

โดยมีมติให้ถอดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” ออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษ หนีคดี ถูกถอดยศตำรวจ และถูกพิจารณาจำคุก 2 ปี

คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติให้เพิกถอนชื่อและคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวจากนายทักษิณ ชินวัตร ศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่ 10 ทั้งนี้ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัล กล่าวไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว

ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในทางเสียหายในสังคม ทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป หากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบฯ

ขั้นต้นที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณา ขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเรื่องการถอดถอน พันตำรวจโททักษิณชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 และถูกถอดยศเมื่อ 5 กันยายน 2558

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อ 21 ตุลาคม 2551 ว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก 2 ปี จึงมีมติให้คืนรางวัล นายทักษิณ ชินวัตร ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

โรงเรียนเตรียมทหาร

เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร

สำหรับรายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง

 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 1)
 • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 6)
 • พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี (รุ่นที่ 6)
 • พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (รุ่นที่ 6)
 • พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รุ่นที่ 8)
 • ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23 (รุ่นที่ 10)
 • พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (รุ่นที่ 10)
 • พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (รุ่นที่ 11)
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 (รุ่นที่ 12)
 • พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 20)
 • พันเอก วินธัย สุวารี นักแสดง (รุ่นที่ 30)
 • พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล (รุ่นที่ 31)
 • พันเอก วันชนะ สวัสดี นักแสดง (รุ่นที่34)