คสช. จัดตั้งรัฐบาล เลือกตั้ง62

คสช.ติงเพื่อไทย จับขั้วจัดตั้งรัฐบาล อย่าชี้นำแตกแยก

“พ.อ.วินธัย” เตือนเพื่อไทยแถลงจับขั้วตั้งรัฐบาล อย่าชี้นำให้แตกแยก ยัน “คสช.” ไม่ได้เข้ามาทำอะไรไม่ดีให้สังคมประเทศชาติ วันที่ 27 มี.ค.62 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า คสช. มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ…

Home / NEWS / คสช.ติงเพื่อไทย จับขั้วจัดตั้งรัฐบาล อย่าชี้นำแตกแยก

“พ.อ.วินธัย” เตือนเพื่อไทยแถลงจับขั้วตั้งรัฐบาล อย่าชี้นำให้แตกแยก ยัน “คสช.” ไม่ได้เข้ามาทำอะไรไม่ดีให้สังคมประเทศชาติ

วันที่ 27 มี.ค.62 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า คสช. มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. 62 แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน และไม่มีเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งแต่อย่างใด ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรี หรือการจัดตั้งรัฐบาล คงเป็นเรื่องของกระบวนการทางด้านการเมืองที่มีกรอบกำหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรณีมีพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ ที่กำลังพยายามแสวงหา จับกลุ่ม จับขั้วทางการเมือง หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ไม่ควรให้สังคมมองว่าเป็นการชี้นำให้เกิดความแตกแยก จนอาจไปมีผลกระทบต่อบรรยากาศของความสงบเรียบร้อย คสช. ขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย หลีกเลี่ยงการสร้างประเด็นที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในสังคม รวมถึงการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจทำให้สังคมมองว่าเป็นการแฝงที่จะปลุกระดม นำไปสู่ความวุ่นวายหรือทำลายบรรยากาศความเรียบร้อยได้ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลทำนองใส่ร้ายป้ายสีบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนำไปสู่แตกแยกในเชิงความรู้สึกของผู้คนในสังคม

 

X