จราจร ระเบิดหิน

แจ้งเลี่ยงเส้นทาง! ระเบิดหินขยายถนนสายตาก-แม่สอดวันนี้

แขวงการทางตากที่ 2 ระเบิดหิน แจ้งปิดการจราจร ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้เส้นทาง สายตาก-แม่สอด วันนี้ (28 มี.ค. 62) แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) แจ้งว่า เวลา…

Home / NEWS / แจ้งเลี่ยงเส้นทาง! ระเบิดหินขยายถนนสายตาก-แม่สอดวันนี้

แขวงการทางตากที่ 2 ระเบิดหิน แจ้งปิดการจราจร ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้เส้นทาง สายตาก-แม่สอด

วันนี้ (28 มี.ค. 62) แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) แจ้งว่า เวลา 09. 00 น.-09.45 น. โดยประมาณ โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางหลวง หมายเลข 12 ถนนสายตาก-แม่สอด ตอน 4 จะทำการระเบิดหินใหญ่ ที่ดอยผาระกา ประมาณระหว่างหลัก กม. 31 [ทล. 105 กม.54 +850 ] โดยจะเริ่มปิดเส้นทางที่บริเวณ จุดสกัดรถมาจากเมืองตาก จุดแจ้งเหตุพะวอ ปากทางเข้าบ้านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก และบริเวณ จุดสกัดรถที่มาจากนครแม่สอด ที่ศาลเจ้าพ่อพะวอ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว ได้วางแผนการเดินทาง

สำหรับการขยายถนนตาก – แม่สอด ระยะทาง 76 กิโลเมตร ให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเอื้อต่อการค้าชายแดน รองรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวตะวันออก – ตะวันตก และลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง ผลการศึกษาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สรุปว่า สามารถขยายเส้นทางก่อสร้างในเขตทางเดิมได้ โดยไม่ต้องเวนคืนเขตทางเพิ่ม ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

 

X