บัตรเขย่ง บัตรเขย่ง คืออะไร เลือกตั้ง62

ย้อนรอยการเลือกตั้งไทย “บัตรเขย่ง” เคยมีมาก่อนหรือไม่?

คัดลอก URL แล้ว

หลังจากที่ กกต. ได้ได้แถลงผลคะแนนการเลือกตั้ง 100% อย่างไม่เป็นทางการออกมา ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตุว่า “ทำไมมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้ จำนวน 9 ใบ” โดยให้คำตอบว่า อาจเกิดจากบัตรเขย่ง ทำให้เกิดกระแสสังคมเป็นที่สงสัยกันว่า บัตรเขย่งคืออะไร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, ก่อนหน้านี้เคยมีมาหรือไม่? ฯลฯ

บัตรเขย่ง :

มาจากการนับคะแนนตัวเลขผู้มาใช้สิทธิกับตัวเลขบัตรที่ถูกใช้ไปไม่ตรงกัน โดยอาจจะเกิดจากการที่ผู้ใช้สิทธิมาลงชื่อและเดินทางกลับไปก่อน โดยไม่ทันได้รับบัตรเลือกตั้ง เช่น นาย เอ ไปรายงานตัวเพื่อใช้สิทธิ แต่รอคิวนานเลย “สละสิทธิ” จึงเป็นที่มาที่ทำให้ “ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิกับตัวเลขบัตรที่ถูกใช้ไปไม่ตรงกัน”

ภาพเอกสารเผยแพร่ของ กกต. ที่เมื่อนำจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ลบด้วยจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ จะมีจำนวนบัตรที่ไม่ได้ถูกใช้ 9 ใบ

โดยปรกติแล้ว หากเกิดกรณีเช่นนี้ ทาง กกต.ประจำหน่วยก็จะให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่หากยังไม่ตรงกัน ก็จะส่งให้ กกต.พิจารณา ซึ่งอาจจจะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยนั้นๆ โดยบัตรเขย่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2475

ย้อนรอยการเลือกตั้งไทย บัตรเขย่งเคยมีมาก่อนหรือไม่?

หลังจากคำชี้แจงของกกต. จบลง กระแสในโลกออนไลน์ก็วิ่งขึ้นมาทันที ด้วยแฮชแท็ก #บัตรเขย่ง ที่ต่างสร้างความงุนงงและสงสัยกันว่า คืออะไร เป็นอย่างไร และเคยมีมาก่อนหรือไม่ ซึ่งทางทีมงาน MThai News ได้รวบรวมสถิติตัวเลขการเลือกตั้งในประเทศไทยมาให้ดูกันว่า แท้จริงแล้ว “บัตรเขย่ง” ที่ว่านั้น เคยเกิดมาก่อนหรือไม่?

เลือกตั้ง’ 54 บัตรเขย่งเป็น 0

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 26 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554สำหรับ การเลือกตั้งในปี พ.ศ.2554 อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ , นายประพันธ์ นัยโกวิท , นางสดศรี สัตยธรรม , นายสมชัย จึงประเสริฐ และ นายสุเมธ อุปนิสากร เป็นประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 3

สถิติ “บัตรเขย่ง” ในการเลือกตั้งปี 54 ที่มีจำนวนเป็น “ศูนย์” ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ 

โดยในการเลือกตั้ง’ 54 นั้นผลปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย ได้ที่นั่งผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง 265 ที่ นับเป็นครั้งที่สองในรอบทศวรรษที่มีพรรคการเมืองได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก โดยได้ที่นั่งผู้แทนราษฎร 159 ที่

เลือกตั้ง’ 50 บัตรเขย่ง 6 ใบ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และครั้งแรกภายหลังการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 480 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน 80 คน ทำให้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จะมีจำนวนการเลือก ส.ส. มากกว่า 1 เบอร์ และไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด ทำให้ไม่สามารถคิดคะแนนรวมเพื่อหาจำนวน “บัตรเขย่ง” ที่เกิดขึ้นได้

บัตรเขย่ง ในการเลือกตั้งปี 50 มีจำนวน 6 ใบด้วยกัน

สำหรับ การเลือกตั้งในปี พ.ศ.2550 อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ , นายประพันธ์ นัยโกวิท , นางสดศรี สัตยธรรม , นายสมชัย จึงประเสริฐ และ นายสุเมธ อุปนิสากร เป็นประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 3

เลือกตั้ง’ 49 บัตรเขย่ง 0 ใบ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549

แต่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งใหม่ ได้เกิดการก่อรัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลภายใต้การรักษาการนายกรัฐมนตรี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และภายหลังการรัฐประหารนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีคำสั่งแถลงการณ์ฉบับที่ 3 จึงทำให้การเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถูกยกเลิก

บัตรเขย่ง ในการเลือกตั้งปี 49 กลับมาเป็น 0 ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต

สำหรับ การเลือกตั้งในปี พ.ศ.2549 อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของ พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ และยังคงใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

เลือกตั้ง’ 48 บัตรเขย่งรวม 35  ใบ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สาเหตุมาจาก นายทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบวาระ 4 ปี และต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคไทยรักไทย ของ นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการเลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร คือ 377 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 500 ที่นั่ง แม้ก่อนหน้านี้จะได้รับเสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

บัตรเขย่ง ในการเลือกตั้งปี 48 เป็นปีที่เกิด “บัตรเขย่ง” มากที่สุด

สำหรับ การเลือกตั้งในปี พ.ศ.2548 อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของ พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ และยังคงใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

สรุปบัตรเขย่ง เกิดได้-ไม่ได้

จากตัวเลขย้อนหลังการเลือกตั้งไทยทำให้เราน่าจะได้ข้อสรุปว่า ปัญหา “บัตรเขย่ง” นั้นเกิดเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ไม่ต่างจากเคสอื่น ๆ ของการเลือกตั้งเช่น “ฉีกบัตร” ที่มักจะมีเกิดขึ้นแทบทุกครั้ง ด้วยความเข้าใจผิดของการสื่อสารนั่นเอง

แม้ว่า ในปีนี้ หลายคูหาจะมีโต๊ะที่ให้ลงชื่อ-รับบัตรตั้งอยู่ติดกัน การเซ็นรับ-กลับก่อน ดูจะเป็นเรื่อง “น่ากังขา” สำหรับหลายคน แต่จากตัวเลขที่พบเห็นนั้นทำให้เห็นได้ว่า ปัญหานี้มีเกิดขึ้นมานานแล้ว เพียงแต่ด้วยโลกโซเซียลในปัจจุบัน ทุกอย่างแพร่กระจายไปเร็วมากขึ้น การตรวจสอบของภาคประชาชนเกิดได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือการที่ภาครัฐเปิดข้อมูลต่าง ๆ ให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง ร่วมกันตรวจสอบได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ดูน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการร่วมกันสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในสังคม และภาคประชาชนก็จะได้ร่วมกันตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อได้ตัวเลขเหล่านี้มา ย่อมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ-ฝ่ายการเมือง-ประชาชน ได้มากขึ้นนั่นเอง


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ เป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยการนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นแบบตะวันตก ออกแบบช่วงแขนให้พอง

‘ณัฐวุฒิ’ แขวะแรง พรรคการเมืองที่หักหลัง ปชต. เพื่อนที่คบไม่ได้ของเผด็จการ

‘ณัฐวุฒิ’ แขวะแรง พรรคการเมืองที่หักหลัง ปชต. เพื่อนที่คบไม่ได้ของเผด็จการ

‘ณัฐวุฒิ’ โพสต์แขวะแรง พรรคการเมืองที่หักหลัง ปชต. เพื่อนที่คบไม่ได้ของเผด็จการ วันที่ 31 พ.ค. 2562 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต รมช.พาณิชย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ณัฐวุฒิ…

ปชป. ฟันธง! ร่วม-ไม่ร่วม ตั้งรัฐบาล 4 มิ.ย. จี้ พปชร. ให้คำตอบ

ปชป. ฟันธง! ร่วม-ไม่ร่วม ตั้งรัฐบาล 4 มิ.ย. จี้ พปชร. ให้คำตอบ

นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ยื้อเวลาการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องการความชัดเจน จากพรรคพลังประชารัฐก่อน ดังนั้น จึงขอนัดประชุม ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 4 มิถุนายน…

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘แย่งเก้าอี้’ คือปัญหาทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘แย่งเก้าอี้’ คือปัญหาทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘แย่งเก้าอี้’ คือปัญหาทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ ฝากถึงพรรคการเมืองเคารพเสียงส่วนมาก วันที่ 2 มิ.ย. 62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่…

พรรคชาติพัฒนา มีมติร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ

พรรคชาติพัฒนา มีมติร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ

พรรคชาติพัฒนา มีมติร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ ระบุ 3 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เป็นนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ ระบุ ต้องคุยเก้าอี้รัฐมนตรีอีกครั้ง หวังดัน นโยบาย 9 หน้า 9 ไกล…

‘ธนาธร’ ขอบคุณ 7 พรรค ปชต. ประกาศพร้อมเป็นนายกฯ

‘ธนาธร’ ขอบคุณ 7 พรรค ปชต. ประกาศพร้อมเป็นนายกฯ

“ธนาธร” ขอบคุณ 7 พรรค ปชต. ประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี-แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมเรียกร้อง ปชป.-ภท.ตัดสินใจให้ถูกต้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีและพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ พร้อมเรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันตัดสินใจให้ถูกต้อง…

[ล่าสุด] เพิ่มคำแถลงอย่างเป็นทางการ – มติ ปชป. เห็นพ้อง ร่วม พปชร.ตั้งรัฐบาล โหวตลุงตู่

[ล่าสุด] เพิ่มคำแถลงอย่างเป็นทางการ – มติ ปชป. เห็นพ้อง ร่วม พปชร.ตั้งรัฐบาล โหวตลุงตู่

วันนี้(4 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกรรมการบริหารและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุม ระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาล เป็นไปอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาประชุมกันนาน 5 ชั่วโมง นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และอดีต…

สมาชิก ‘ประชาธิปัตย์’ ทยอยประกาศลาออก หลังพรรคมีมติร่วมพลังประชารัฐ

สมาชิก ‘ประชาธิปัตย์’ ทยอยประกาศลาออก หลังพรรคมีมติร่วมพลังประชารัฐ

วันนี้(4 มิ.ย. 62) จากกรณีพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) มีมติร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ด้วยคะแนน 61 ต่อ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง บัตรเสีย 1…

‘ช่อ พรรณิการ์’ ยันแต่งกายถูกกาลเทศะเข้าสภา ไม่ติดใจหลัง ‘หมอพรทิพย์’ โพสต์ตำหนิ

‘ช่อ พรรณิการ์’ ยันแต่งกายถูกกาลเทศะเข้าสภา ไม่ติดใจหลัง ‘หมอพรทิพย์’ โพสต์ตำหนิ

วันที่ 5 มิ.ย. 62 ที่อาคารทีโอที น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว.โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลว่าตนใส่ชุดสีไม่เหมาะสมต่อการไว้ทุกข์ว่า ว่า ชุดที่ตนสวมใส่มาร่วมการประชุมรัฐสภาวันนี้เป็น ชุดสูท Poem…

X