ท่าอากาศยานไทย เขตปลอดบุหรี่

ตั้งแต่ 3 ก.พ.นี้ ทอท.ประกาศให้ 6 แห่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่

ท่าอากาศยานไทยประกาศ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 3…

Home / NEWS / ตั้งแต่ 3 ก.พ.นี้ ทอท.ประกาศให้ 6 แห่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่

ท่าอากาศยานไทยประกาศ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ดังนั้น ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. ประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร