PM2.5 ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

เสร็จสิ้นภารกิจ โปรยละอองน้ำลด PM 2.5 พื้นที่ถนนพระราม 2 ค่าฝุ่นลดลง

ผลการปฏิบัติภารกิจเครื่องบินเล็กโปรยละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ถนนพระราม 2 ผ่านไปด้วยดี ช่วยลดฝุ่นละอองอย่างเห็นได้ชัด หลังจาก นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ…

Home / NEWS / เสร็จสิ้นภารกิจ โปรยละอองน้ำลด PM 2.5 พื้นที่ถนนพระราม 2 ค่าฝุ่นลดลง

ผลการปฏิบัติภารกิจเครื่องบินเล็กโปรยละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ถนนพระราม 2 ผ่านไปด้วยดี ช่วยลดฝุ่นละอองอย่างเห็นได้ชัด

หลังจาก นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ โรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC) เปิดเผยถึงแผนการบินเพื่อฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครเมื่องช่วงเช้าที่ผ่านว่า ในวันนี้ (2 ก.พ.) จะทำการบิน 2 รอบ เพื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบหาวิธีการที่ดีที่สุด

วันนี้ ( 2 ก.พ. 62) ที่ บริเวณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อเวลา 13.30 น. ในภารกิจการบินโปรยละอองน้ำลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ บนถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน และจังหวัดสมุทรสาคร ของเครื่องบินเล็ก โรงเรียนการบินกรุงเทพ ที่วันนี้ขึ้นบินทั้งหมด 7 ลำ โดยมีการปรับแผนเพิ่มเติมจากขึ้นบินทีละลำ ทุก 1 ชั่วโมง เป็นขึ้นบินทุกครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ละอองน้ำกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง ไฟท์บินตั้งแต่ช่วงเช้า มีดังนี้

1st Flight = 09.00 น.
2nd Flight = 10.00 น.
3rd Flight = 11.30 น.
4th Flight = 12.30 น.
5th Flight = 13.00 น.
6th Flight = 13.30 น.
7th Flight = 14.00 น.
8th Flight = 14.30 น.

โดยเวลาดังกล่าวเป็นเวลา take-off เครื่องจะไปถึงจุด check point ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที เป็นต้น

ด้าน นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลว่า เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ในรูปแบบรถโมบายเคลื่อนที่ พบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากเดิมก่อนปฏิบัติภารกิจค่าอยู่ที่ประมาณ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่หลังจากภารกิจสิ้นสุดเป็นไปได้ว่า ค่าฝุ่นละอองอาจกลับเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ต้องใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมด้วย

สำหรับการอนุญาตขึ้นบินในครั้งนี้ เป็นการอนุญาตเป็นกรณี ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นบินทุกวัน เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพราะเป็นการบินเหนือพื้นที่ชุมชนใหญ่

อย่างไรก็ตาม วันนี้ เวลา 16.00 น. โรงเรียนการบินกรุงเทพ เจ้าของภารกิจโปรยละอองน้ำลดฝุ่นในอากาศ จะทำการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดในวันนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ในการขออนุญาติขึ้นบินในครั้งต่อไป เบื้องต้นถือว่าภารกิจในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี เป็นที่พอใจ

X