โพล

ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชน 44.8% ตั้งใจไปเลือกตั้ง อีกกว่า 76% ยังไร้พรรคในใจ

ซูเปอร์โพล เผย ปชช. 44.8% ตั้งใจไปเลือกตั้ง 76% ยังไม่มีพรรคในใจ พร้อมขอนายกรัฐมนตรีวางตัวเป็นกลาง วันนี้(3 ก.พ.) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง…

Home / NEWS / ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชน 44.8% ตั้งใจไปเลือกตั้ง อีกกว่า 76% ยังไร้พรรคในใจ

ซูเปอร์โพล เผย ปชช. 44.8% ตั้งใจไปเลือกตั้ง 76% ยังไม่มีพรรคในใจ พร้อมขอนายกรัฐมนตรีวางตัวเป็นกลาง

วันนี้(3 ก.พ.) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง พรรคการเมืองในใจคนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนจำนวนมากเกินกว่า 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 38.7 ยังไม่ทราบวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มีนาคม อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 61.3 ทราบแล้วว่าเป็นวันที่ 24 มีนาคม ส่วนความตั้งใจจะไปเลือกตั้ง พบว่าร้อยละ 44.8 จะไป ร้อยละ 44.0 ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 11.2 ไม่ไป

นอกจากนี้ ร้อยละ 76.0 ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก ในขณะที่ร้อยละ 24.0 ระบุมีพรรคการเมืองในใจแล้ว และเมื่อจำแนกตามจุดยืนการเมืองพบว่า ทุกกลุ่มจุดยืนการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก โดยกลุ่มพลังเงียบยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือกมากที่สุด คือร้อยละ 82.9 รองลงมาคือ กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 76.9 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 63.2 ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก

สำหรับการตัดสินใจของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ควรรับเทียบเชิญของนักการเมือง หรือ วางตัวเป็นกลาง ทำงานต่อ รอผลหลังเลือกตั้ง จำแนกตามจุดยืนการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มจุดยืนการเมืองได้แก่ กลุ่มพลังเงียบร้อยละ 86.3 กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 81.8 และกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ร้อยละ 74.9 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรวางตัวเป็นกลาง ทำงานต่อ รอผลหลังเลือกตั้ง ในขณะที่ กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและคสช. ร้อยละ 25.1 กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ร้อยละ 18.2 และกลุ่มพลังเงียบร้อยละ 13.7 เท่านั้นที่ระบุ นายกรัฐมนตรีควรรับเทียบเชิญนักการเมือง