ดุสิตโพล เลือกตั้ง 62

ดุสิตโพล เผยปชช. 54.06% เลือกส.ส. ประวัติดี ซื่อสัตย์ ไม่เอาคนทุจริต ซื้อเสียง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,244 คน เรื่อง ประชาชนจะเลือกผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมืองแบบใด หลังจากที่ กกต. ออกมาประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ วันที่ 24 มีนาคม…

Home / NEWS / ดุสิตโพล เผยปชช. 54.06% เลือกส.ส. ประวัติดี ซื่อสัตย์ ไม่เอาคนทุจริต ซื้อเสียง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,244 คน เรื่อง ประชาชนจะเลือกผู้สมัครส.ส. และพรรคการเมืองแบบใด หลังจากที่ กกต. ออกมาประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ วันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า…

สำหรับผู้สมัคร ส.ส. แบบไหน ที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกเป็น ส.ส. พบว่า ร้อยละ 54.60 ต้องเป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์ มีความรู้ ขณะที่ร้อยละ 45.56 เก่ง ทำงานดี มีผลงาน ช่วยเหลือประชาชน และ ร้อยละ 27.14 ต้องพูดจริงทำจริง รักษาสัญญา ทำตามที่พูด

ส่วน ผู้สมัคร ส.ส. แบบไหน ที่ประชาชนจะไม่เลือกเป็น ส.ส. พบว่า ร้อยละ 48.29 ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง ขณะที่ร้อยละ 30.97 คุยโม้ โอ้อวด พูดเกินจริง และร้อยละ 22.65 ไม่ช่วยเหลือชาวบ้าน เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ

ขณะที่ พรรคการเมือง แบบไหน ที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกนั้น พบว่า ร้อยละ 31.59 นโยบายดี พัฒนาเศรษฐกิจ ทำเพื่อประชาชน ขณะที่ร้อยละ 36.12 มีหัวหน้าพรรคเก่ง เป็นผู้นำที่ดี และร้อยละ 19.83 เข้มแข็ง มีจุดยืน มีอุดมการณ์

นอกจากนี้ พรรคการเมือง แบบไหน ที่ประชาชนจะไม่เลือก พบว่า ร้อยละ 39.02 เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตนเอง เห็นแก่พวกพ้อง ขณะที่ร้อยละ 28.81 นโยบายไม่ชัดเจน ขายฝัน พูดเกินจริง และ ร้อยละ 25.34 พรรคที่ซื้อเสียง ทุจริต คอรัปชั่น

X