3M หน้ากาก N95

3M ยอมรับมีหน้ากากป้องกันฝุ่นของปลอม วางขายในตลาด เร่งหามาตรการป้องกัน

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่รุนแรงขึ้น เต็มไปด้วยมลพิษที่สะสมมากนาน ทำให้ประชาชนต้องหาซื้อหน้ากากอนามัย มาสวมใส่เพื่อกรอกอากาศ ป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ จนขณะนี้หน้ากากอนามัย N95 ขาดตลาด และพบว่ามีของปลอมออกระบาดจำนวนมาก ทั้งนี้ นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ…

Home / NEWS / 3M ยอมรับมีหน้ากากป้องกันฝุ่นของปลอม วางขายในตลาด เร่งหามาตรการป้องกัน

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่รุนแรงขึ้น เต็มไปด้วยมลพิษที่สะสมมากนาน ทำให้ประชาชนต้องหาซื้อหน้ากากอนามัย มาสวมใส่เพื่อกรอกอากาศ ป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ จนขณะนี้หน้ากากอนามัย N95 ขาดตลาด และพบว่ามีของปลอมออกระบาดจำนวนมาก

ทั้งนี้ นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ยอมรับว่า ขณะนี้มีการเลียนแบบหน้ากากป้องกันฝุ่น วางจำหน่ายในตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะ รุ่น 8210 ซึ่งบริษัทกำลังเร่งหามาตรการป้องกัน

นอกจากนี้ เครื่องฟอกอากาศ ก็กำลังขาดตลาดเช่นกัน จนเริ่มพบการเปิดรับคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือ พรีออร์เดอร์ จากฐานผลิตประเทศจีนจำนวนมาก

ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ยอมรับว่า ไม่มีอำนาจเข้าไปกำกับควบคุมการนำเข้าและจำหน่าย เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศไม่ใช่สินค้าในบัญชีมาตรฐานบังคับ ซึ่งการไปบังคับให้เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับ อาจเข้าข่ายลิดรอนสิทธิผู้ประกอบการ เนื่องจากยังไม่พบปัญหาการใช้เครื่องฟอกอากาศ แล้วได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

X