PM2.5 ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM2.5 สถานการณ์ฝุ่นละออง

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวาน กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง…

Home / NEWS / สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ระบุว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวาน ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

  • การดำเนินงาน

กทม.ร่วมกับโรงเรียนการบินกรุงเทพมหานคร นำเครื่องบินเล็กโปรยละอองน้ำ เหนือพื้นที่เขตบางแค บางบอน ทวีวัฒนา และตลิ่งชัน รวมทั้งหมด 11 เที่ยวบิน ทั้ง 50 เขตระดม Big Cleaning บริเวณหน้าบ้านและสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ระหว่างถนนพระราม2 ถึงถนนกัลปพฤกษ์

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

  • กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์สถานการณ์

จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

X