กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสดวันนี้ ห้ามสูบบุหรี่

บังคับใช้แล้ว กฎกระทรวงสาธารณสุข ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกฎกระทรวงสาธารณสุข ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (3 ก.พ. 2562) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค…

Home / NEWS / บังคับใช้แล้ว กฎกระทรวงสาธารณสุข ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกฎกระทรวงสาธารณสุข ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (3 ก.พ. 2562) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2562 เป็นต้นไป  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ อาทิ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว หากผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ดังนั้นกรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ตามที่ประกาศไว้ดังกล่าว

ภาพจาก donmueang.thailandairportshub.com

สำหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 มีีสาระสำคัญคือ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมแล้วมากกว่า 100 สถานที่ ประกอบด้วย

1.โรงเรียน โรงพยาบาล สนามเด็กเล่น ซึ่งรวมถึงระยะทาง 5 เมตร จากทางเข้า-ออกของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานฝึกอบรมอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ วัด ตลาด ตลาดนัด อู่ซ่อมรถ อาคารจอดรถ ปั๊มน้ำมัน ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จุดรอผู้โดยสาร และร้านคาราโอเกะ เป็นต้น ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เช่นกัน
3.ป้ายรถเมล์ และพื้นที่โดยรอบในระยะ 3 เมตร กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

4.พื้นที่มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สนามบิน กฎหมายอนุญาตให้จัดเขตสูบบุหรี่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คือ

บริเวณภายนอกอาคาร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ขณะที่เจ้าของสถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่จัดและดูแลให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

X