ข่าวMono29 ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือจัดการลดปัญหาฝุ่นละออง ลดการผลิตช่วงกลางคืน

ภาคอุตสาหกรรม 15 จังหวัด ให้ความร่วมมือจัดการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยลดการผลิตช่วงกลางคืนและเร่งทำความสะอาดโรงงานทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือสมาชิก 15 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 1,300-1,500 โรงงาน…

Home / NEWS / ภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือจัดการลดปัญหาฝุ่นละออง ลดการผลิตช่วงกลางคืน

ภาคอุตสาหกรรม 15 จังหวัด ให้ความร่วมมือจัดการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยลดการผลิตช่วงกลางคืนและเร่งทำความสะอาดโรงงานทั่วประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือสมาชิก 15 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 1,300-1,500 โรงงาน หยุดการผลิตหรือลดกำลังการผลิตลงร้อยละ 20-50 ช่วงวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นการหยุดเพิ่มในช่วงตรุษจีนที่ปกติจะหยุดเพียง 1 วัน รวมทั้งให้โรงงาน ลดกำลังการผลิตในช่วงกลางคืน ร้อยละ 30 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5

ขณะเดียวกันเร่งทำความสะอาด 12,000 โรงงานทั่วประเทศ รวมทั้ง ตรวจเช็คเครื่องจักร หม้อน้ำ ระบบกรองฝุ่นต่างๆให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยเฉพาะโรงงานที่มีบอยเลอร์ หรือหม้อต้ม ที่จะต้องดูแลไม่ให้ปล่อยฝุ่นควันออกมา พร้อมกับตรวจสอบรถยนต์ขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และกวดขันซัพพลายเออร์ ที่ส่งวัตถุดิบมาป้อนโรงงาน จะต้องไม่ปล่อยควันดำเช่นกัน

มีรายงานว่าโรงงานที่จะหยุดการผลิตและลดกำลังการผลิต จะช่วยลดมลพิษฝุ่นลงได้ประมาณร้อยละ 30 จากฝุ่นทั้งหมดในอากาศที่ภาคอุตสาหกรรมปล่อยออกมา มีสัดส่วน ร้อยละ 5 จากฝุ่นทั้งหมด

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้กำหนด 4 มาตรการ ได้แก่ ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดควันเสียและฝุ่นละออง และห้ามเผาทำลายขยะในบริเวณ โล่งแจ้งลุยตรวจสอบโรงโม่หิน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด มั่นใจว่า ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละออง