5G 5G AI กสทช. เศรษฐกิจ

กสทช. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G เตรียมความพร้อมให้บริการ

คัดลอก URL แล้ว

กสทช. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G หนุนนโยบายรัฐบาลสู่การเปลี่ยนผ่านใช้งานเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center นี้ เป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกันและกันหลายภาคส่วน ทั้งในภาคการศึกษาที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้สามารถเกิดขึ้นจริงในปี 2563 และสามารถกระตุ้นให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันและร่วมมือไปพร้อมกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

กสทช. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G เตรียมความพร้อมให้บริการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G ที่มีการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์สถานีฐานของโครงข่าย 5G โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการอบรมให้ความรู้หรือศูนย์สาธิตการดูงานด้าน 5G AI / IoT ในระดับนานาชาติ ตามแนวนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เทคโนโลยี 5G

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในระยะแรกจะมีการตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการติดตั้งสถานีฐาน ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี เพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ความถี่ย่าน 26.5 – 27.5 GHz

รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในระยะถัดไปจะมีการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายศูนย์กลาง ที่ชั้น 9 อาคารวิศวฯ 100 ปี โดยติดตั้งสถานีฐานในระยะที่ 2 จะให้ครอบคลุมพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยที่สำนักงาน กสทช. จะอำนวยความสะดวกในการนำเข้าอุปกรณ์และการอนุญาตคลื่นความถี่สำหรับทดลองทดสอบ

ทั้งนี้ ตัวอย่างการทดลองทดสอบผ่านการใช้เทคโนโลยี 5G ได้แก่ การพัฒนาการขนส่งด้วยระบบ 5G อาทิ การพัฒนาต้นแบบรถยนต์ขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติ (Autonomous Car – CU TOYOTA Ha:mo) ติดตั้งกล้องไร้สาย ภายในและภายนอกรถบัส ติดตั้งเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม (Smart CU – PoP Bus) เป็นต้น Smart Hospital and Telehealth และการทดสอบระบบการใช้งานเสาอัจฉริยะยุคหน้า (Smart Pole)

“ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เทคโนโลยี 5G ในอนาคต ผมเชื่อว่าเทคโนโลยี 5G จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การรักษาพยาบาลทางไกล หรือ Telehealth ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนได้” นายฐากร กล่าว

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการกำกับดูแลและนโยบายส่งเสริมให้เกิดบริการ 5G ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้แก่ประเทศ โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะถือเป็นต้นแบบของเมืองแห่งอนาคตที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมจุฬาฯ ผลจากการทดสอบทดลอง และการวิจัยและพัฒนาในโครงการนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตอบสนองนโยบาย Digital Transformation ของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทีมคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายในการวางแผนพัฒนาโครงข่ายและรูปแบบบริการต่าง ๆ พร้อมแล้ว นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ บริษัทสตาร์ทอัพและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 5G ของประเทศ


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

กสทช. แจงข้อสงสัยเสียง “Beep” สั้น ๆ 1 ครั้งตอนโทรออก

กสทช. แจงข้อสงสัยเสียง “Beep” สั้น ๆ 1 ครั้งตอนโทรออก

กสทช. ระบุ เสียงดังกล่าว เป็นบริการเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้โทรไปยังหมายเลขนอกเครือข่าย

ทูตพาณิชย์ ชี้สินค้าไทยสำหรับเด็ก ครองใจพ่อแม่ชาวจีนเเผ่นดินใหญ่

ทูตพาณิชย์ ชี้สินค้าไทยสำหรับเด็ก ครองใจพ่อแม่ชาวจีนเเผ่นดินใหญ่

มูลค่านำเข้าของเล่นเด็กจากไทย ประมาณ 425 ล้านบาท

ครม.ปรับแผนกู้เงินเพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาท เเก้ปัญหาโควิด-19

ครม.ปรับแผนกู้เงินเพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาท เเก้ปัญหาโควิด-19

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม เเละเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

1.มาตรการสาธารณสุข 2.มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME และประชาชน 3.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4.มาตรการรองรับเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย

สามารถลงทะเบียนผ่าน www.bangkokbank.com และโมบายแบงก์กิ้ง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค.

ยกเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา-ร้านนวด-สถานดูแลผู้สูงอายุออกไป 1-2 ปี

ยกเว้นค่าธรรมเนียมร้านสปา-ร้านนวด-สถานดูแลผู้สูงอายุออกไป 1-2 ปี

ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,640,000 บาท

กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65

กรมบัญชีกลาง ซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 65

หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยทันที

ศุลกากร เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ นำเข้า-ส่งออก ด้วยระบบ “Customs Trader Portal”

ศุลกากร เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ นำเข้า-ส่งออก ด้วยระบบ “Customs Trader Portal”

ผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถชำระค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมผ่านแอป Krungthai NEXT

กสิกรไทย วิเคราะห์ การส่งออกวงจรพิมพ์ ปี 2564 จะขยายตัวมากกว่า 20%

กสิกรไทย วิเคราะห์ การส่งออกวงจรพิมพ์ ปี 2564 จะขยายตัวมากกว่า 20%

หรือมีมูลค่าส่งออกราว 1,573 ถึง 1,626 ล้านดอลลาร์ฯ นำโดยความต้องการสินค้าในกลุ่ม ICT

X