กรมควบคุมโรค ชี้ 2 โรค ร้ายกว่าฝุ่นที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังในขณะนี้

2 โรค ร้ายกว่าฝุ่น นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการเสวนา DDC Forum การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่มาตามฤดูกาล ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพที่คุณอาจมองข้าม ว่า ช่วงที่ผ่านมาประชาชนให้ความสำคัญกับผลกระทบสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5…

Home / NEWS / กรมควบคุมโรค ชี้ 2 โรค ร้ายกว่าฝุ่นที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังในขณะนี้

2 โรค ร้ายกว่าฝุ่น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการเสวนา DDC Forum การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่มาตามฤดูกาล ตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพที่คุณอาจมองข้าม ว่า ช่วงที่ผ่านมาประชาชนให้ความสำคัญกับผลกระทบสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นอย่างมาก จนอาจลืมเฝ้าระวังโรคที่มักระบาดในช่วงนี้เป็นประจำจนล่าสุดพบการเพิ่มขึ้นของโรคที่สะท้อนการละเลยในเรื่องนี้ ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก

โดยพบโรคไข้หวัดใหญ๋มีอัตราเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค เฉพาะเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาเดือนเดียว พบผู้ป่วยแล้ว 16,058 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่โรคไข้เลือดออก ปีนี้เพียงเดือนเดียว พบป่วยแล้ว 2,834 ราย เสียชีวิต 2 ราย 5 จังหวัดที่พบป่วยมากที่สุดได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และราชบุรี จึงขอประชาชนอย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในโรคอื่นๆ ด้วย

หากเป็นหวัดให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” คือปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด และหยุดเรียน หยุดงานเมื่อป่วย นอกจากนี่ควรหมั่นรักษาความสะอาดร่างกายและบ้านเรือน ไม่ใช่แค่ให้ปลอดฝุ่น แต่ต้องปลอดยุงด้วย โดยใช้หลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

ด้าน นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของโรคไข้หวัดใหญ่ ว่า ไม่เฉพาะประเทศไทยที่พบอัตราป่วยเพิ่มขึ้น แต่ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดในรอบ 20 ปี ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่เมื่อป่วยจะมีอาการมากกว่าคนทั่วไป หากมีอาการป่วยของให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

X