PM2.5 ข่าวสดวันนี้ หน้ากาก N95

กรมอนามัย แนะห้ามใส่หน้ากากอนามัย N 95 ออกกำลังกายกลางแจ้งเด็ดขาด

กรมอนามัย ห่วงประชาชนสายสุขภาพ แนะห้ามใส่หน้ากากอนามัย N 95 ออกกำลังกายกลางแจ้งเด็ดขาด แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่อผลกระทบสุขภาพที่จำเป็นต้องใส่ใจตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่นิยมออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เช่น…

Home / NEWS / กรมอนามัย แนะห้ามใส่หน้ากากอนามัย N 95 ออกกำลังกายกลางแจ้งเด็ดขาด

กรมอนามัย ห่วงประชาชนสายสุขภาพ แนะห้ามใส่หน้ากากอนามัย N 95 ออกกำลังกายกลางแจ้งเด็ดขาด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่อผลกระทบสุขภาพที่จำเป็นต้องใส่ใจตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่นิยมออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นฟุตบอล ควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามรับฟังข่าวสารทางช่องทางอื่นๆ

หากอยู่ในระดับสีแดงให้งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง แล้วเปลี่ยนไปออกกำลังกายในอาคารแทน เพราะการออกกำลังกายจะส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มมากขึ้น หากอยู่กลางแจ้งโอกาสที่จะสูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ได้มากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงการกำเริบของโรคหัวใจและโรคหอบหืด

ที่สำคัญ ไม่ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย N 95 ในขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ให้งดการออกกกำลังกายกลางแจ้ง หากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันและสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ หากพบอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรหมั่นติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เมื่อสภาพอากาศดีขึ้น สามารถออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของร่างกาย เพราะการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย ปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งยังทำให้มีสุขภาพดีในระยะยาวอีกด้วย