กกต ป้ายหาเสียง หาเสียง เลือกตั้ง62

กกต.กทม. แนะเจอป้ายหาเสียงติดตั้งไม่เหมาะสม แจ้งจนท.ทันที

กกต.กทม. แนะประชาชนเจอป้ายหาเสียงติดตั้งไม่เหมาะสม กินพื้นที่ทางเท้า-บังทัศนวิสัย แจ้งสำนักงานเขตทันที สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร ได้มีการแนะนำประชาชน หากเจอป้ายหาเสียงติดตั้งไม่เหมาะสม โดยกินพื้นที่ทางเท้า บังทัศนวิสัย สามารถแจ้งสำนักงานเขตทันที เพื่อแจ้งผู้สมัคร พรรคการเมือง ดำเนินการแก้ไขให้ถูกระเบียบ ซึ่งหากเลยเวลาที่กำหนด…

Home / NEWS / กกต.กทม. แนะเจอป้ายหาเสียงติดตั้งไม่เหมาะสม แจ้งจนท.ทันที

กกต.กทม. แนะประชาชนเจอป้ายหาเสียงติดตั้งไม่เหมาะสม กินพื้นที่ทางเท้า-บังทัศนวิสัย แจ้งสำนักงานเขตทันที

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร ได้มีการแนะนำประชาชน หากเจอป้ายหาเสียงติดตั้งไม่เหมาะสม โดยกินพื้นที่ทางเท้า บังทัศนวิสัย สามารถแจ้งสำนักงานเขตทันที เพื่อแจ้งผู้สมัคร พรรคการเมือง ดำเนินการแก้ไขให้ถูกระเบียบ ซึ่งหากเลยเวลาที่กำหนด กกต.จะเข้ารื้อถอนและคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งส่งเรื่องให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับสถานที่ที่สามารถปิดประกาศได้ คือ ถนนในซอย เสาไฟฟ้า และต้นไม้ริมถนน โดยป้ายหาเสียงต้องติดยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้ามนำมายึดติดกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และควรคำนึงถึงความสะอาด อีกทั้งต้องไม่บดบังสายตาของผู้ใช้ถนน

ขณะที่พื้นที่ห้ามไม่ให้ติดป้ายหาเสียง คือ หน้าปากซอย เกาะกลางถนน สะพานลอย ผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบในระยะ 10 เมตร ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือถนนราชดำเนิน

X