PM2.5 กทม. ข่าวสดวันนี้ ฝุ่นละออง มลพิษ

ศูนย์แก้มลพิษกทม. คาด ปริมาณฝุ่น PM2.5 พรุ่งนี้แนวโน้มลดลง

ศูนย์แก้มลพิษกทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงาน 6 ก.พ. 62 คาดปริมาณฝุ่น PM2.5 พรุ่งนี้แนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณต์มาตรฐาน

วันนี้ 6 ก.พ. 62 ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 16.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลา 15.00 น. ตรวจวัดได้ 15 – 47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ. ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี – ดีมาก มีเพียงเขตบางเขนและเขตวังทองหลาง ที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สูงสุด ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มลดลง และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งจากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มงวด ประกอบกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าในวันที่ 7 ก.พ. 62 ลมมีกำลังแรงขึ้นได้อีกเล็กน้อย จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองโดยรวมยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทุกภาคส่วนผนึกกำลังลดฝุ่น PM2.5 โดยกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินมาตรการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงการใช้หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน ประชาชน และสถานประกอบการต่างๆ พร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขตรวจเยี่ยมชุมชน และให้การดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

จัดหน่วยเร่งด่วนกรณีตรวจสอบพบการเผาขยะและการเผาหญ้า โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตามตรวจสอบค่า PM2.5 ประเมินสถานการณ์ และรายงานผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำการตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมในการทำฝนเทียมตามสถานการณ์คุณภาพอากาศที่เหมาะสม กองทัพสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถฉีดน้ำล้างถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กองบังคับการจราจร (บก.จร.) กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ จัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจวัด ควันดำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการโรงงาน ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อลดกำลังการผลิต และหยุดประกอบกิจการบางประเภทที่สามารถทำได้ และจัดกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อช่วยลด PM2.5 ในช่วงวิกฤตนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามและประเมิน สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม กรมอุตุนิยมวิทยา สนับสนุนการพยากรณ์อากาศในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

กรมชลประทานสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำร่วมปฏิบัติลดฝุ่น PM2.5 โดยดำเนินการร่วมกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (6 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. โรงเรียนการบินกรุงเทพ ได้นำเครื่องบินเล็กขึ้นบินโปรยละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

นอกจากนี้ สำนักงานเขตต่างๆ ยังคงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง อาทิ เขตลาดพร้าว บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคาร โครงการ ATMOS CONDO อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น

และจะรณรงค์ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเขตฯ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนที่มีอาคารสูงร่วมกันดำเนินการติดตั้งด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องจนกว่าปริมาณของบรรยากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

ด้านเขตหลักสี่ ผนึกกำลังกับไปรษณีย์ไทย ภายใต้โครงการถนนอากาศสะอาด เพื่อตรวจวัดค่ามลพิษจากท่อไอเสียรถขนส่งที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ภายในไปรษณีย์ไทย แขวงทุ่งสองห้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล ให้มีค่าควันดำเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ผลการตรวจพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

WRITER

RELATED

สถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง

สถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง

การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ตามด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อ 26 มี.ค. แล้วต่อด้วยการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อ 3 เม.ย. ได้ทำให้ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ ลดฮวบลง และส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด…

กรุงเทพฯ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพฯ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กทม. กำหนด 6 มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม

กทม. กำหนด 6 มาตรการคุมเข้ม รถเก็บขยะ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยของ กทม. ทั้งการใช้ความเร็วรถ, พฤติกรรมกของพนักงานที่ขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร, ขยะตกหล่น และมีน้ำขยะรั่วไหลออกมาจากรถ ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กทม.…

อัปเดต ฝุ่นละออง – 17 เม.ย. 63 07.00 น.

อัปเดต ฝุ่นละออง – 17 เม.ย. 63 07.00 น.

สถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือยังคงทรงตัว โดยวานนี้ มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 240 จุด (เพิ่มจากเมื่อวานนี้ 100+ จุด) ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ในตอนบนของภาค ฝนตกไม่มากพอที่จะดับไฟได้ การดับไฟยังคงใช้แนวทางเดิม ใช้ภาคพื้นดินร่วมกับทางอากาศ โดยทางพื้นดินเข้าลาดตระเวน ป้องกัน…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

อัปเดต ฝุ่นละออง PM 2.5 – 30 เม.ย. 63

อัปเดต ฝุ่นละออง PM 2.5 – 30 เม.ย. 63

สถานการณ์จุดความร้อนสะสมเมื่อวานนี้ทั้งวัน อยู่ที่ 199 จุด จุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ไม่พบในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว พบในพื้นที่เกษตร 96 จุด, พื้นที่ สปก. 42 จุด, เขตชุมชน 34…

อัปเดต ฝุ่นละออง – 9 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

อัปเดต ฝุ่นละออง – 9 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

จากข้อมูลของ GISTDA พบจุดความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือวานนี้ 1,007 จุดด้วยกัน ซึ่งเพิ่มมาประมาณเกือบ 200 จุด ปัญหา ฝุ่นละออง ยังคงมีปัญหา ฝุ่นละออง –…

อัปเดต ฝุ่นละออง – 11 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

อัปเดต ฝุ่นละออง – 11 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ดีขึ้น ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในพท. 9 จังหวัดภาคเหนือ เหลือจุดความร้อน 484 จุด (จากวันก่อน 600+ และ 1000+) ฝุ่นละออง – ไฟป่า…

อัปเดต ฝุ่นละออง 14 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

อัปเดต ฝุ่นละออง 14 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

สถานการณ์ไฟป่ายังทรงตัว โดยจุดความร้อนในภาคเหนือ 9 จังหวัดวานนี้มีทั้งหมด 528 จุด (ลดลงไปราว 30 จุด) ฝุ่นละออง-ไฟป่า 14 เม.ย. 63 พื้นที่หลักๆ ในเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่ดอยเชียงดาว/ดอยอินทนนท์…