กระทรวงกลาโหม ข่าวสดวันนี้ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

กลาโหม ชวนคนไทย ร่วมจัดงานประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

กระทรวงกลาโหม เชิญชวนคนไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ชูประเด็นความมั่นคงแบบ 3S เข้าสู่เวทีเจรจา เพื่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนให้เท่าเทียมกัน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งสานต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลและเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence…

Home / NEWS / กลาโหม ชวนคนไทย ร่วมจัดงานประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

กระทรวงกลาโหม เชิญชวนคนไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ชูประเด็นความมั่นคงแบบ 3S เข้าสู่เวทีเจรจา เพื่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนให้เท่าเทียมกัน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งสานต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลและเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) หรือ ADMM ครั้งที่ 13

และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus) หรือ ADMM-Plus ครั้งที่ 6 ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ครั้งที่ 38 ในปีนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ซึ่งการเตรียมความพร้อม พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหมเร่งให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งแก่กำลังพลของกระทรวงฯ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุม ADMM และ ADMM-Plus

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านกลไกการหารือและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกภูมิภาคอย่างโปร่งใส และเปิดเผย

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวถึง “ประเด็นสำคัญที่จะผลักดันเป็นวาระการประชุมในทั้งสองเวที โดยกระทรวงกลาโหมได้กำหนดประเด็นด้านความมั่นคงในรูปแบบของ-3S-คือ
1. Sustainable-Security – เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน-
2. Strengthening-Consolidating and-Optimising-Defence-Cooperation – เสริมสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการขับเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือด้านความมั่นคงไปข้างหน้าร่วมกัน
และ 3.Supporting-Cross-Pillar Activities – สนับสนุนกิจกรรมคาบเกี่ยวระหว่าง 2 เสาความร่วมมือ- และส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ในการพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนให้เท่าเทียมกัน

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่นายกรัฐมนตรีต้องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต โดยมีความสมดุลในทั้ง 3 เสาความร่วมมือ ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’-(Advancing-Partnership-for-Sustainability)”

สันติภาพและความไว้วางใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนก็เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายแดน ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเล ฝ่ายการทหารของอาเซียนมีบทบาทในการสนับสนุน การบริหารจัดการชายแดนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปีนี้จะมีการเพิ่มประเด็นการแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเตรียมการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ ศูนย์แพทย์อาเซียน การฝึกร่วมทางฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ และการต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน

ในปีนี้ การประชุม ADMM -และ-ADMM-Plus จะมีการประชุมรวม 4 ช่วงเวลา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งแต่ระดับคณะทำงาน ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับปลัดกระทรวง และระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีกำหนดการเริ่มจาก
1.การประชุม ADSOM WG และ ADSOM–Plus WG จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
2.การประชุม ADSOM และ ADSOM–Plus จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2562  ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 การประชุม ADMM ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ
และสุดท้าย 4. การประชุม ADMM Retreat และ ADMM-Plus ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ

กระทรวงกลาโหมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อต้อนรับตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ตลอดปี 2562

X