เจาะเบื้องลึก! ค้าประเวณี ‘วิค ตอเรีย ซีเครท’ สถานบริการ อาบ อบ นวด

เจาะเบื้องลึก ค้าประเวณี “วิค ตอเรีย ซีเครท” สถานบริการ อาบ อบ นวด จากการตรวจสอบของตำรวจลงไปถึงขบวนการ สถานบริการ อาบ อบ นวด วิคตอเรีย…

Home / NEWS / เจาะเบื้องลึก! ค้าประเวณี ‘วิค ตอเรีย ซีเครท’ สถานบริการ อาบ อบ นวด

เจาะเบื้องลึก ค้าประเวณี “วิค ตอเรีย ซีเครท” สถานบริการ อาบ อบ นวด

จากการตรวจสอบของตำรวจลงไปถึงขบวนการ สถานบริการ อาบ อบ นวด วิคตอเรีย เป็นชาวต่างชาติ 109 ราย บางคนมีการนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นมาแสดง ให้ดูเหมือนอายุเกิน 18 ปี โดยยืนยันชัดคือ 11 คนในจำนวน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งในส่วนนี้ตำรวจเริ่มพบขบวนการนำพาหญิงสาวเข้ามา

โดยเริ่มจากนายหน้าที่ไปรับหญิงสาวเหล่านี้ โดยนายหน้าจะ ทำเอกสารให้ทั้งหมด แต่หญิงสาวหรือเหยื่อ จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินแต่หากไม่มีก็จะออกให้ก่อนเรียกเก็บภายหลัง ขณะที่เด็กหญิงบางคนแม้ไม่ได้ยินยอมก็ปฎิเสธไม่ได้เพราะ ครอบครัวขายให้กับนายหน้าแล้ว

ส่วนเอกสารที่พบ ในการเข้าจับกุม “วิค ตอเรีย ซีเครท” พบเหยื่อบางรายมีเอกสารถูกต้องในการเข้าประเทศ ทั้งบัตรชมพูที่แสดงว่าแรงงานได้รับการผ่อนผันให้อยู่และทำงานชั่วคราว พาสปอร์ตและใบอนุญาตที่ออกโดยทางการไทยแต่กลับพบว่ามีการใช้เอกสารปลอม แจ้งอายุ เกินความเป็นจริง

และเมื่อเข้าสู่ สถานบริการ แล้วก็จะถูกยึดเอกสารทั้งหมดเพื่อรับประกันในการหลบหนีและทำงาน หากเด็กที่ลักลอบนำเข้ามาเป็นเด็กบริสุทธิ์ นายหน้าก็จะได้ 2 หมื่นบาทเป็นค่าตอบแทน นี่คือรายได้ส่วนหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อเข้าสู่การขายบริการ เริ่มที่ค่าตัวเด็ก แยกตามรหัสก่อน ก็จะมีเลข 3 หลัก หากขึ้นต้นด้วยเลข 0 เช่น 001 ราคาจะอยู่ที่ 2 พันบาท แต่หากขึ้นด้วยเลข 1 ก็จะตกอยู่ที่ 3 พัน บาท แต่ถ้าหาก ตัวเลขเป็น เบอร์ ตอง หรือเลขเดียวกัน 3 ตัว ก็จะพุ่งสูงขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 5 พันบาท

แม้จะดูรายได้ดี แต่ แท้ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น เพราะ ในส่วนนี้เด็กจะถูกหักค่าห้อง 8 ร้อยบาท ค่าอุปกรณ์ เช่น ยาสระผมสบู่อีก 1 ร้อยบาท หักให้กับสถานบริการ อีก 50 เปอร์เซ็น

ค่าผู้ที่เชียแขก 5-10 เปอร์เซ็น ให้ค่าดูแลแม่บ้านที่อำนวยความสะดวก และหากในส่วนนี้เป็นเด็กต่างด้าว ที่นายหน้าออกค่าใช้จ่ายทำเอกสารให้ก่อนก็ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ชำระหนี้ สุดท้ายถึงจะคือรายได้ที่แท้จริง หักลบกลบหนี้บางคนไม่ถึง 1 พันบาท และเป็นกฎที่จะต้องรับแขกต่อวันไม่ต่ำกว่า 3 เที่ยว แต่หากวันไปไหนหยุดไม่ว่าจะป่วยหรือเป็นวันนั้นของเดือน ก็จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับทางสถานบันเทิง ประมาณ 3 พันบาทอย่างน้อย

ทีมข่าว MONO 29

X