7-11 CP ALL CP All Education Forum 2019 CP ALL มอบทุน ซีพี ออลล์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยุทธศาสตร์การศึกษา 2562 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เซเว่น อีเลฟเว่น

CP ALL มอบทุน กว่า 1,360 ล้านบาท หนุนนโยบายการศึกษาแห่งอนาคต

เดินทางสานฝัน และส่งต่อโอกาสอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในปี 2562 CP ALL มอบทุน การศึกษา 1,360 ล้านบาท ในงาน ซีพี ออลล์ กับ ยุทธศาสตร์การศึกษา 2562 (CP…

Home / NEWS / CP ALL มอบทุน กว่า 1,360 ล้านบาท หนุนนโยบายการศึกษาแห่งอนาคต

เดินทางสานฝัน และส่งต่อโอกาสอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในปี 2562 CP ALL มอบทุน การศึกษา 1,360 ล้านบาท ในงาน ซีพี ออลล์ กับ ยุทธศาสตร์การศึกษา 2562 (CP All Education Forum 2019)  เพื่อศึกษาในปัญญาภิวัฒน์ฯ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

ซึ่งในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษการศึกษาไทยแห่งอนาคต โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมาการศึกษาไทยนั้นถูกคอมเม้นท์ว่าไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เอาแต่ท่องจำเพื่อสอบแข่งขัน ทำให้เด็กค้นหาตัวตนไม่พบ ไม่รู้ตัวว่าชอบอะไร หรือมีศักยภาพด้านไหน ทำให้การศึกษาในอนาคตนั้นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ จึงอยากจะขอชื่นชมการทำงานของ CP ALL  ที่เป็นผู้นำการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้ง ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การจัดงาน ซีพี ออลล์ กับ ยุทธศาสตร์การศึกษา 2562 (CP All Education Forum 2019) ในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

ไม่เพียงแต่สนับสนุนการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งเท่านั้น แต่ CP ALL ยังได้เปิดศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 20 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องย้ายมาเรียนในกรุงเทพฯ แต่สามารถใช้รูปแบบการสอนในระบบ VDO Conference รวมถึงใช้ระบบ Work-based Education การเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริงเหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน

ตลอด 24 ปี ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ / วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) / ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถไปแล้วกว่า 30,000 คน ซึ่งปี 2562 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาอีกจํานวนกว่า 24,000 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,360 ล้านบาท ให้กับนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา

โดยทั้งหมดนี้ เป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของ ซีพี ออลล์ นั่นคือร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน

X