พรรคไทยรักษาชาติ เลือกตั้ง62

แถลงการณ์ ‘ไทยรักษาชาติ’ เผยเหตุผลเสนอ ทูลกระหม่อมฯ เป็นนายกฯ

แถลงการณ์ ‘ไทยรักษาชาติ’ เผยเหตุผลเสนอ ทูลกระหม่อมฯ นั่งบัญชีรายชื่อเป็นนายกฯ ของพรรค วันนี้(8 ก.พ.)  พรรคไทยรักษาชาติ ออกแถลงการณ์หลังเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคไทยรักษาชาติ โดยที่ในเนื้อหาระบุว่า ทูลกระหม่อมฯ…

Home / NEWS / แถลงการณ์ ‘ไทยรักษาชาติ’ เผยเหตุผลเสนอ ทูลกระหม่อมฯ เป็นนายกฯ

แถลงการณ์ ‘ไทยรักษาชาติ’ เผยเหตุผลเสนอ ทูลกระหม่อมฯ นั่งบัญชีรายชื่อเป็นนายกฯ ของพรรค

วันนี้(8 ก.พ.)  พรรคไทยรักษาชาติ ออกแถลงการณ์หลังเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคไทยรักษาชาติ โดยที่ในเนื้อหาระบุว่า ทูลกระหม่อมฯ ทรงจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของเมืองไทย พระองค์ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน และทำงานส่งตัวเองเรียนในขณะที่เรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ เมื่อพระองค์กลับมาพำนักที่ประเทศไทย ก็ทรงริเริ่มโครงการ To be number one พระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากของราษฎร และอยากช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งพระองค์ ยังเป็นผู้แทนส่งเสริมการท่องเที่ยวกว่า 10 ปี ท่านจึงทรงคิดว่า ถึงเวลาที่จะมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มี โดยพระองค์มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนกินดีอยู่ดี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และสร้างความปรองดองสามัคคีกับคนในชาติ

X