กินดี อยู่ดี ขึ้นค่าแรง ดุสิตโพล นโยบาย หาเสียง เลือกตั้ง62

นโยบาย “กินดี อยู่ดี ขึ้นค่าแรง” โดนใจประชาชนมากที่สุด

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจนโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนใหญ่ชื่นชอบนโยบาย “กินดี อยู่ดี ขึ้นค่าแรง” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เรื่องนโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ วันนี้ หลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ…

Home / NEWS / นโยบาย “กินดี อยู่ดี ขึ้นค่าแรง” โดนใจประชาชนมากที่สุด

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจนโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนใหญ่ชื่นชอบนโยบาย “กินดี อยู่ดี ขึ้นค่าแรง”

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เรื่องนโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ วันนี้ หลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งแต่ละพรรคได้มีนโยบายและวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป

นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรเพศชาย-หญิง พบว่า เพศชาย ร้อยละ 30.24 ชื่นชอบ นโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำ ต่อมาร้อยละ 23.83 กระตุ้นเศรษฐกิจ และ ร้อยละ 19.85 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ขณะที่เพศหญิง ร้อยละ 30.91 ชื่นชอบนโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำเช่นกัน

เมื่อถามถึงนโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามจำแนกตามตัวแปรอายุ วัยรุ่น-ผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ร้อยละ 29.15 ชื่นชอบนโยบายพัฒนาการศึกษาไทย ขณะที่กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ ร้อยละ 28.47 ชอบนโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง

สำหรับนโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ เมื่อจำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ประถม-สูงกว่าปริญญาตรี พบว่าส่วนใหญ่ชื่นชอบนโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เช่นเดียวกัน

X