เกษตรกรพะเยา ปลูก ‘หอมจีน’ จำหน่ายสร้างรายได้งาม

เกษตรกรในจังหวัดพะเยาปลูก ‘หอมจีน’ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 45 วัน สามารถจำหน่ายได้ไร่ละ 4-5 หมื่นบาท วันที่ 16 พ.ค.61 เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำการปลูกหอมจีนเพื่อจำหน่ายต้นหอม…

Home / NEWS / เกษตรกรพะเยา ปลูก ‘หอมจีน’ จำหน่ายสร้างรายได้งาม
เกษตรกรในจังหวัดพะเยาปลูก ‘หอมจีน’ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 45 วัน สามารถจำหน่ายได้ไร่ละ 4-5 หมื่นบาท

วันที่ 16 พ.ค.61 เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำการปลูกหอมจีนเพื่อจำหน่ายต้นหอม ให้กับลูกค้าและเป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงยังมีราคาที่ดีอีกด้วย โดยนางรุ่ง ภูมิภาค เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ระบุว่า ตนเองปลูกหอมจีน หรือทั่วไปเรียกว่าหอมแบ่ง จำนวนประมาณ 9 ไร่

ซึ่งจะจำหน่ายเป็นต้นหอมให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมารับซื้อถึงในสวน โดยจะใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 45 วัน  จากนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามารับซื้อ โดยจะรับซื้อในราคาที่เหมากันเป็นไร่ ไร่ละประมาณ 4-5 หมื่นบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี ตนเองได้ทำการปลูกหอมจีนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ในแต่ละปีก็จะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อต้นหอมที่นี่อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายกฤษฎาพงษ์ นนท์ศรี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาเรือ ระบุว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ได้ทำการปลูกหอมจีนหรือหอมแบ่งดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยมีเกษตรกรจำนวนประมาณ 200 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 500 ไร่

ในแต่ละปีจะสามารถจำหน่ายได้โดยพ่อค้าจะมารับซื้อโดยการเหมาเป็นไร่ อยู่ที่ประมาณ 4-50,000 บาท บางปีก็มีราคาสูงถึง 7 หมื่นบาทต่อไร่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลเป็นอย่างมาก

ด้านนางอุษา ครุฑผาสุก แม่ค้าจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เดินทางมารับซื้อต้นหอมดังกล่าว ระบุว่า ตนเองจะเดินทางมารับซื้อต้นหอมที่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นประจำ เพื่อนำไปส่งต่ออีกทีหนึ่ง โดยในช่วงนี้ถือว่า ราคาต้นหอมที่นี่เริ่มขยับตัวสูงขึ้น แต่ในพื้นที่อื่นยังราคาต่ำอยู่

เนื่องจากคุณภาพของต้นหอมที่นี่จะสามารถเก็บได้นาน และมีคุณภาพซึ่งน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ดี โดยขณะนี้จะรับซื้อในราคาเริ่มต้นที่ 35,000 -40,000 บาทต่อไร่ และคาดว่าราคาจะขยับตัวสูงขึ้นเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้าซื้อกันเป็นจำนวนมาก

X