เปิดรายได้ตำรวจไทย หลังกรรมการปฏิรูปฯ ชงเพิ่มเงินเดือน !!

เปิดรายได้ตำรวจไทย หลังกรรมการปฏิรูปฯ ชงเพิ่มเงินเดือน แก้ปัญหา รีดไถรับส่วย หลังจากที่คณะกรรมการปฎิรูปตำรวจ อ้างผลสำรวจมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เสนอว่าข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปราม ซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่างานตำรวจในกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานสนับสนุน จึงควรได้รับเงินเพิ่มในระดับชั้นประทวนเป็นเงิน 4,300-5,000 บาท ต่อเดือน และในระดับสัญญาบัตรเป็นเงิน 18,500-21,500…

Home / NEWS / เปิดรายได้ตำรวจไทย หลังกรรมการปฏิรูปฯ ชงเพิ่มเงินเดือน !!
เปิดรายได้ตำรวจไทย หลังกรรมการปฏิรูปฯ ชงเพิ่มเงินเดือน แก้ปัญหา รีดไถรับส่วย

หลังจากที่คณะกรรมการปฎิรูปตำรวจ อ้างผลสำรวจมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เสนอว่าข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปราม ซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่างานตำรวจในกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานสนับสนุน จึงควรได้รับเงินเพิ่มในระดับชั้นประทวนเป็นเงิน 4,300-5,000 บาท ต่อเดือน

และในระดับสัญญาบัตรเป็นเงิน 18,500-21,500 บาทต่อเดือน จะมีผลทำให้ตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามตำแหน่ง ผบ.หมุู่ที่จบจากโรงเรียนนายสิบ ได้เงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 9,330 บาท บวกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งอีก 4,300-5,000 บาท รวมรายได้เดือนละ 15,630-16,330 บาท

ตำรวจ, เงินเดือน, คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

ส่วนตำแหน่งรองสารวัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจควรจะได้รับเงินเดือนๆ แรกบรรจุ 15,290 บวกกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง 18,500-21,500 บาทจะทำให้มีรายได้เดือนละ 33,790-36,790 บาท

ทีม ข่าว MONO 29 ได้เปรียบเทียบข้อมูลรายได้ เพื่อให้ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมการปรับขึ้นครั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 กำหนดระดับเงินเดือน ตำรวจชั้น “ยศต่ำกว่าจ่าสิบตำรวจ”ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1 ในอัตรา 4,870–21,480 บาท

โดยทั่วไปการเริ่มต้นชีวิตตำรวจชั้นประทวน หลังสำเร็จการฝึกแล้ว  ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับยศ “สิบตำรวจตรี” โดยจะถูกส่งไปประจำตามหน่วยต่างๆ ด้วยเงินเดือน ป.1 ขั้น 8.5 หรือ 6,970 บาท ยศขยับเป็น “จ่าสิบตำรวจ”และ “จ่าสิบตำรวจ (พิเศษ)”ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2 ในอัตราเริ่มต้นที่ 7,140 บาท สิ้นสุดเพดานเงินเดือนที่ 29,690 บาท ยศสูงสุดของตำรวจชั้นประทวน คือ “ดาบตำรวจ” ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3 โดยเริ่มต้นที่ 10,350 บาท ไปสิ้นสุดที่ 38,750 บาท

ขณะที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ที่มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ได้แก่ ร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี ได้รับเงินเดือนในระดับ (ส.1) อัตราเริ่มต้น 6,470 –38,750 บาท ดังนี้

– พันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ (ส.2) 13,160 –38,750 บาท
– พันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ (ส.3) 16,190 –54,820 บาท
– พันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ (ส.4) 19,860 –58,390 บาท
– พันตํารวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ (ส.5) 24,400 –69,040 บาท

ทั้งนี้ จากเงินเดือนต่ำสุดของยศต่ำกว่าจ่าสิบตำรวจ ไปจนถึงเงินเดือนสูงสุดของ ยศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก (พิเศษ) หากคิดเป็นรายวัน หาร 30 วัน เงินที่จะได้รายวันต่ำสุด คือ 162 บาท ส่วนสูงสุดคือ วันละ 2,301 บาท

ยังมีค่าตำแหน่ง ประมาณ 3,000 บาทขึ้นไป ในสายงานปราบปราม, สืบสวน, จราจร เงินรางวัลค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (เฉพาะสายงานจราจร) เบี้ยเลี้ยง รวมทั้งค่ารางวัลนำจับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วรายได้ตำรวจชั้นประทวน จะอยู่ที่ 25,000 บาทต่อเดือน, รายได้ตำรวจชั้นสัญญาบัตร อยู่ที่ 46,000 บาทต่อเดือน

X