ข่าวMono29 ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน

เตรียมเรียก โรงพยาบาลเอกชน ชี้แจงต้นทุนราคายา

คณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน เตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชนเข้าชี้แจงรายละเอียดต้นทุนราคายา ก่อนพิจารณากำหนดราคาที่เป็นธรรม นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ คณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยเชิญตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน มาสอบถามเกี่ยวกับต้นทุนของยา ทั้งที่เป็นยาในประเทศและยานำเข้าจากต่างประเทศมาเก็บไว้เป็นข้อมูล และหลังจากได้ข้อมูลครบถ้วน จะมีการพิจารณาค่ายาที่โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งคิดกับผู้ใช้บริการ…

Home / NEWS / เตรียมเรียก โรงพยาบาลเอกชน ชี้แจงต้นทุนราคายา

คณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน เตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชนเข้าชี้แจงรายละเอียดต้นทุนราคายา ก่อนพิจารณากำหนดราคาที่เป็นธรรม

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ คณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยเชิญตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน มาสอบถามเกี่ยวกับต้นทุนของยา ทั้งที่เป็นยาในประเทศและยานำเข้าจากต่างประเทศมาเก็บไว้เป็นข้อมูล

และหลังจากได้ข้อมูลครบถ้วน จะมีการพิจารณาค่ายาที่โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งคิดกับผู้ใช้บริการ โดยกรณีที่เห็นว่า ราคายาแพงเกินไป และคณะทำงานเห็นว่า โรงพยาบาลมีการชี้แจงต้นทุนไม่สมเหตุสมผล จะมีการเข้าไปดูแลราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่า การดูแลราคายา จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งประชาชนและโรงพยาบาล แต่ยอมรับว่า โรงพยาบาลแต่ละแห่ง อาจมีต้นทุนราคาไม่เท่ากัน เช่น โรงพยาบาลที่มีเครือข่ายมาก ก็สามารถสั่งยาครั้งละมากๆ ต้นทุนต่ำกว่า โรงพยาบาลที่มีสาขาน้อยและซื้อตัวยามาไม่มาก

สำหรับการพิจารณาเรื่องของโครงสร้างราคายา เบื้องต้นจะมีการเน้นตัวยาที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการกันมากๆ ก่อนนำร่องประมาณ 1,000 รายการ จากทั้งหมดที่มีตัวยากว่า 1 หมื่นรายการ

ด้านนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จะเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ซึ่งในส่วนของการดูเรื่องของยาและค่ารักษาพยาบาลนั้น จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไป และให้ความสำคัญด้านความโปร่งใสในการคิดราคาและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ขณะที่ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า มติคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องปิดป้ายแสดงราคายาให้ชัดเจนและเปิดเผย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ

ปัจจุบันโรงพยาบาลปิดป้ายแสดงราคาอยู่แล้ว แต่จะขายตามราคาที่ปิดป้ายไว้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากจะให้ได้ผลทางกฎหมายต้องออกประกาศให้ชัดเจน ถ้าไม่ดำเนินการจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542