คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกตู้ปลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหากาพย์ทุบ ‘ตึกตู้ปลา’ คณาจารย์ มธ.แถลงจี้ยุติใช้พื้นที่สร้างธนาคาร-ร้านกาแฟ

คณาจารย์ธรรมศาสตร์ แถลงคัดค้านคณะพาณิชย์ ปรับปรุงตึกตู้ปลา โดยเปิดให้เอกชนเข้ามาทำธุรกิจ ธนาคาร-ร้านกาแฟ หวั่นเข้าเช่าพื้นที่ผิดกฎหมาย วันที่ 13 ก.พ. 2561 ที่โถงลิฟท์ชั้นล่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี…

Home / NEWS / มหากาพย์ทุบ ‘ตึกตู้ปลา’ คณาจารย์ มธ.แถลงจี้ยุติใช้พื้นที่สร้างธนาคาร-ร้านกาแฟ

คณาจารย์ธรรมศาสตร์ แถลงคัดค้านคณะพาณิชย์ ปรับปรุงตึกตู้ปลา โดยเปิดให้เอกชนเข้ามาทำธุรกิจ ธนาคาร-ร้านกาแฟ หวั่นเข้าเช่าพื้นที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 13 ก.พ. 2561 ที่โถงลิฟท์ชั้นล่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ร่วมกันแถลงข้อเรียกร้องของคณาจารย์ 48 ท่าน คัดค้านกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับธนาคารแห่งหนึ่งและ ร้านกาแฟชื่อดัง ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ของตึกตู้ปลา ที่เดิมเป็นอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างพื้นที่ iSpace และ iLab

ก่อนหน้านี้เหล่าคณาจารย์ได้รวมกลุ่มกันร้องเรียน ทั้งภายในโดยเอกสารเป็นทางการ เนื่องจากการรื้อถอนพื้นที่ส่วนสำนักงานในชั้น 1 ของ ‘ตึกตู้ปลา’ ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารให้ธนาคารแห่งหนึ่งและร้านกาแฟชื่อดังเข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดใด ๆ ทั้งการปรับปรุง ตกแต่งอาคารยังมีข้อกฎหมายบางประการที่ผูกพันมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งอยู่ในระหว่างตรวจสอบของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบอาคารที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

โดยแถลงการณ์ครั้งนี้ รศ.ดร. พันทิศา ภาวบุตร หนึ่งในตัวแทนของคณาจารย์ของคณะพาณิชย์และการบัญชี ยังได้กล่าวถึงกรณีที่กรรมการประจำคณะพาณิชย์ 2 ท่านที่เป็นกรรมการของธนาคารที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตึกตู้ปลา และอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารในระดับสูงของธนาคารแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีกรรมการประจำคณะพาณิชย์ มธ.ท่านหนึ่งเป็นสามีของผู้บริหารระดับสูง ที่เข้ามาร่วมลงนาม MOU ระหว่างธรรมศาสตร์และธนาคารดังกล่าวอีกด้วย

ขณะที่ทางฝั่งคณะพาณิชย์ฯ ได้ร่อนหนังสือมายังสื่อมวลชน ระบุถึงแผนปรับปรุงตึกตู้ปลาท่าพระจันทร์ เพื่อยืนยันความโปร่งใส โดยชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวที่ร่วมกับเอกชน 2 แห่งนั้น ทำไปก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ส่วนประเด็นเรื่องความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างธนาคารแห่งนี้นั้น ทางคณะพาณิชย์ชี้แจงว่า เป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ที่ต้องการร่วมมือกับภาคเอกชนเ โดยเปิดให้เข้ามาเป็นพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนการปรับปรุงพื้นที่ตึกตู้ปลา ไม่ได้เป็นการยกพื้นที่ให้เอกชนดังที่เป็นข่าว แต่เป็นการร่วมมือทางวิชาการภายใต้ MOU ที่มีร่วมกันโดยระบุว่าธนาคารจะเป็นฝ่ายปรับปรุงพื้นที่ให้ ส่วนมหาวิทยาลัยจะจัดเก็บค่าเช่าอัตราเดียว ที่ให้กับธนาคารและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

X