ฉีดพ่นละอองน้ำ ฝุ่นละออง พ่นละอองน้ำ

ฉีดพ่นละอองน้ำ! บนชั้นดาดฟ้า กว่า 150 แห่ง ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

ฉีดพ่นละอองน้ำ! บนชั้นดาดฟ้า กว่า 150 แห่ง เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 วันนี้ (14 ก.พ. 62) ที่ ลุมพินี สวีท…

Home / NEWS / ฉีดพ่นละอองน้ำ! บนชั้นดาดฟ้า กว่า 150 แห่ง ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

ฉีดพ่นละอองน้ำ! บนชั้นดาดฟ้า กว่า 150 แห่ง เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5

วันนี้ (14 ก.พ. 62) ที่ ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 ณ บริเวณดาดฟ้าชั้น 30 อาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินี

ซึ่งอาคารแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางในการเริ่มปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมกับอาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินีในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 150 โครงการ อีกทั้งจะเป็นอาคารต้นแบบในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นละอองน้ำของอาคารชุดพักอาศัยโครงการ และทำการฉีดน้ำล้างถนนด้วยอุปกรณ์แรงดันสูง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ในฐานะองค์กรภาคเอกชน จึงได้ร่วมสนับสนุนและดำเนินมาตรการลดค่าฝุ่นละอองตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการใช้วิธีฉีดพ่นละอองน้ำแบบสเปรย์จากชั้นดาดฟ้าของอาคารโครงการลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 62 เพื่อลดค่าฝุ่นละออง โดยได้ดำเนินการทุกวันในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง คือ เวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 18.00 น.

อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างความต่อเนื่องและเตรียมการสำหรับอนาคต ด้วยการติดตั้งระบบน้ำฉีดโดยรอบทุกอาคารของโครงการ “ลุมพินี” ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 150 โครงการทั่วกรุงเทพฯ โดย LPN จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าติดตั้ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตดินแดง ในการดำเนินการฉีดและกวาดน้ำล้างถนน ไม่ให้ฝุ่นที่ตกลงมาฟุ้งกระจายกลับไปเป็นฝุ่นได้ใหม่อีก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากการร่วมฉีดน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในทุกโครงการแล้ว โครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างก็ได้ร่วมป้องกันและดูแลผลกระทบในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองเพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐาน รดน้ำระบบสเปรย์กันฝุ่นบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่โดยรอบ และติดตั้งระบบท่อพ่นละอองน้ำบนรั้วโครงการก่อสร้าง

พร้อมทั้งกวาดฝุ่นรอบอาคารหลังจากน้ำแห้ง ทำการแจกหน้ากากกันฝุ่นสำหรับคนงานทุกคน ติดแผ่นกรองฝุ่นในช่องเป่าอากาศสำหรับห้องตัดกระเบื้องและห้องตัดลามิเนตเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย วางแผนลดการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่จะมาถึงและออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตามสอบถามสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็ก พร้อมแจกและรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมน่าอยู่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

X