การเมืองไทย พรรคอนาคตใหม่ เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 :’อนาคตใหม่’ ลุยนครพนม ชูกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ แบ่งภาษีใหม่ 50-50

คัดลอก URL แล้ว

“อนาคตใหม่” ลุย “นครพนม” ชูกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ-ปลดล็อกอำนาจทับซ้อน – แบ่งภาษีใหม่ 50-50 “ผู้สมัคร ส.ส.ปลื้ม ปชช.รู้จักนโยบายพรรค

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ จ.นครพนม นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นายรังสิมันต์ โรม ผู้ช่วยเลขาธิการพรรค และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นายอภิชาติ ศิริสุนทร ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และผู้สมัคร ส.ส.จังหวัด นครพนม ทั้ง 4 เขต ได้แก่ นายธนาธร นิลสาขา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 นายพนมศิลป์ เจริญราษฎร์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 นาปราณี แสนมิตร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 นายพิศาล บุพศิริ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 พบปะชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง เพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและปราศรัยใหญ่ในจังหวัดนครพนม

นายปิยบุตร กล่าวว่า ได้รับข้อมูลจากคนพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานราชการแล้วตกใจมาก ส่วนใหญ่สะท้อนว่า นครพนมเป็นจังหวัดที่ยากจน ไม่ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ดังนั้น บรรดาข้าราชการที่ทำงานจึงเป็นข้าราชการที่รอวันเกษียณหรือถูกโยกย้ายมาจากจังหวัดอื่นเพราะถูกลงโทษทางวินัย ทำให้ไม่มีแนวคิดหรือยุทธศาสตร์จะพัฒนาจังหวัด นี่คือสิ่งที่คนในพื้นที่สะท้อนให้ฟัง ดังนั้น สิ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคคือการทำลายรัฐราชการรวมศูนย์ นำอำนาจให้แก่คนท้องถิ่น ให้คนท้องถิ่นได้คิด ได้สร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครที่รู้ปัญหา อยากแก้ไขปัญหาและอยากพัฒนาบ้านเกิดเท่ากับคนในท้องถิ่น

นายปิยบุตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยประเทศไทยกระจายอำนาจการบริหารท้องถิ่นและงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรง ไม่มีทางที่ประเทศไทยในแต่ละท้องถิ่นจะพัฒนาได้โดยคำสั่งหรือแผนพัฒนาจากรัฐราชการส่วนกลาง แม้จะมีการเลือกตั้งนายก อบจ. นายก อบต. แต่อำนาจท้องถื่นก็ไม่สามารถสร้างประปา ไฟฟ้า รถและรถไฟฟ้าให้แก่คนท้องถิ่นได้เลยเพราะต้องไปขออนุญาตจาก ผู้ว่าฯ พรรคอนาคตใหม่เสนอปลดล๊อกประเทศไทย ยกเลิกอำนาจที่ทับซ้อนกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น จัดระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ 50-50 จังหวัดไหนเก็บภาษีได้น้อย รัฐส่วนกลางก็มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณไปให้

“พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคของนายทุนใหญ่ ไม่ใช่พรรคที่เกิดจากนายทุน แต่เป็นพรรคของประชาชน พรรคของคนธรรมดา ดังนั้น การที่พรรคอนาคตใหม่เป็นรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าต้องทำนโยบายเพื่อตอบแทนกลุ่มทุนกลุ่มใดทั้งสิ้น ไม่กลัวต้องเป็นหนี้บุญคุณทุนกลุ่มไหน พรรคอนาคตใหม่มีหนี้บุญคุณเดียวเท่านั้น นั่นคือ ประชาชน” นายปิยบุตร กล่าว

ทางด้านนายรังสิมันต์ กล่าวว่า การได้ลงพื้นที่หลายชุมชนในภาคอีสานรู้สึกประทับใจทุกครั้ง เพราะได้เห็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบง่าย ๆ มาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อย่างชุมชนทอผ้าบ้านหนองนางด่อน ใช้ขี้โคลนตามท้องนามาย้อมสีผ้าและออกแบบลายผ้าสวยงามอย่างมาก เป็นสินค้าระดับจังหวัด มีการสั่งจากคนในเมือง แต่ตอนนี้กลับขาดการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งการหาตลาดแและการให้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นว่า รัฐราชการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงจุด พรรคอนาคตใหม่จึงเสนอแนวทางกระจายอำนาจ งบประมาณ องค์ความรู้ และให้เข้าถึงลูกค้าและตลาดได้โดยตรงให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงเพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสพัฒนาสินค้า นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“วันนี้รัฐราชการรวมศูนย์ไม่สนับสนุนให้คนท้องถิ่นผลิตสินค้าจากสิ่งที่หาได้ในชุมชนเลย จากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะเสนอนโยบายเพื่อให้สินค้าท้องถิ่นเป็นที่ต้องการของตลาด แล้วด้วยกระบวนการผลิตที่ยังเป็นหัตถกรรมและมาจากชุมชนก็จะสามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบชุมชนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้” ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าว

ด้าน นายพิศาล กล่าวว่า จังหวัดนครพนมถูกวางเป็นจังหวัดเกรดซีมีงบประมาณจากส่วนกลางน้อย ไม่ค่อยมีข้าราชการจากส่วนกลางคนไหนมาดำรงตำแหน่งที่นี้ อีกทั้งยังเคยเป็นพื้นที่ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่อดีตจึงทำให้รัฐจากส่วนกลางค่อนข้างเพิกเฉย ขาดการสนับสนุนทั้งการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร หากขับรถเข้าไปยังชุมชนในจังหวัดนครพนมจะพบว่า ถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อ บางพื้นที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่เลย ดังนั้นตัวเองในฐานะที่เป็นอดีตนักกิจกรรมทางการเมือง เคยทำงานกับคนในพื้นที่สนใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้สมัครของส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เพราะแนวนโยบายสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงจุด ไม่ใช่ระบบสังคมสงเคราะห์แต่เป็นสิทธิที่คนไทยทุกคน ทุกพื้นที่ควรได้

“คนในชุมชนหลายคนสนใจแนวนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ เพราะไม่เคยได้ยินจากพรรคการเมืองไหนมาก่อน เช่น ปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น จัดสรรระบบการเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณใหม่ ใช้งบเพื่อชุมชนมากกว่าซื้ออาวุธ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนจากฐานราก ทำลายกลุ่มทุนใหญ่ที่ผูกขาดทรัพยากรของประทศ สร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงงบประมาณและทรัพยากรเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อคนในชุมชน” ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 จังหวัดนครพนม กล่าว


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

กลุ่มมวลชน ร้อง UN ชี้รัฐบาลประยุทธ์ ก่ออาชญากรรมต่อคนไทย

กลุ่มมวลชน ร้อง UN ชี้รัฐบาลประยุทธ์ ก่ออาชญากรรมต่อคนไทย

กลุ่มมวลชน ยื่นหนังสือต่อ UN กล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่ออาชญากรรมต่อคนไทยเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติ

ญาติวีรชน หลายพรรคการเมือง ร่วมพิธีรำลึก 14 ตุลา

ญาติวีรชน หลายพรรคการเมือง ร่วมพิธีรำลึก 14 ตุลา

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ,มูลนิธิ 14 ตุลา และ 30 องค์กรประชาธิปไตย ร่วมจัดงานรำลึก และมีปาฐกถา 14 ตุลา ในปี 2564

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ เป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยการนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นแบบตะวันตก ออกแบบช่วงแขนให้พอง

กกต.มีมติดำเนินคดีอาญา ‘ธนาธร’ – 15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่

กกต.มีมติดำเนินคดีอาญา ‘ธนาธร’ – 15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่

ที่ประชุมกกต. มีมติให้สำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน

‘นิด้าโพล’ เผย คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โจมตีคนเห็นต่างทางการเมือง

‘นิด้าโพล’ เผย คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย โจมตีคนเห็นต่างทางการเมือง

“นิด้าโพล” เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง“เสรีภาพในการโจมตีผู้เห็นต่าง ”ก

ธนาธร โพสต์ถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือ ย้ำแม้ไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะดูอยู่ห่าง ๆ

ธนาธร โพสต์ถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือ ย้ำแม้ไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะดูอยู่ห่าง ๆ

ธนาธร ฝากข้อความซึ้งถึงสมาชิก ส.ส. ที่เหลือ แต่เรื่องนี้มันพีคที่รูปประกอบ 18,742อ่าน 93 ธนาธร โพสต์ข้อความฝากถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ผมไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะเฝ้ามองให้กำลังใจตรงนี้ เมื่อวันที่ 1…

“ปิยบุตร” ไม่เห็นด้วย ศาล รธน. ไม่เปิดไต่สวนคดีเงินกู้พรรค

“ปิยบุตร” ไม่เห็นด้วย ศาล รธน. ไม่เปิดไต่สวนคดีเงินกู้พรรค

ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยจะไม่เปิดให้มีการไต่สวนตามคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเมื่อวานนี้ (5 ก.พ.) ไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนพยานในคดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร…

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ประกาศลาออกจาก รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ประกาศลาออกจาก รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (16 ก.พ. 2563) พล.ท.พงศกร​ รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคและในฐานะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พงศกร รอดชมภู ประกาศขอลาออกจากทุกตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรค หลังจากมีการสืบทราบว่าเป็นข้าราชการเกษียณอายุแต่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการทหาร ทั้ง ๆ…

ปิยบุตรโพสต์ ขอทำทุกวันเสมือนเป็นวันสุดท้าย ก่อนถึงวันตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่

ปิยบุตรโพสต์ ขอทำทุกวันเสมือนเป็นวันสุดท้าย ก่อนถึงวันตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์เฟชบุ๊ก กล่าวถึงความมั่นใจว่าพรรคจะไม่ถูกยุบ และทำทุกวันให้เสมือนเป็นวันสุดท้าย โดยระบุว่าจนกระทั่งถึงวันนี้ ผมยังมั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ถูกยุบ เพราะ ไม่ว่าจะพิจารณาจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ไม่มีเหตุตามกฎหมายใดเลยที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราใด ข้อใด…

X