หมู่บ้านมอร์แกน หมู่บ้านมอร์แกนไฟไหม้ ไฟไหม้

จิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning หมู่บ้านมอร์แกน หลังประสบเหตุไฟไหม้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นำทีมสหวิชาชีพร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning หมู่บ้านมอร์แกน ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะ ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หลังประสบเหตุไฟไหม้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา…

Home / NEWS / จิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning หมู่บ้านมอร์แกน หลังประสบเหตุไฟไหม้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นำทีมสหวิชาชีพร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning หมู่บ้านมอร์แกน ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะ ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หลังประสบเหตุไฟไหม้

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ในการช่วยเหลือฟื้นฟูหมู่บ้านมอร์แกน ที่ประสบเหตุไฟไหม้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ในทันที ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา พร้อมส่งทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ให้การดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต

ล่าสุดได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดย Big Cleaning Day หมู่บ้านมอร์แกน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้รับความเสียหาย จนกลับมาใช้งานได้ดี เก็บและแยกขยะ จัดระบบการจัดเก็บน้ำดื่ม สำรวจลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง แมลงวัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ยังไม่พบโรคระบาด

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริการรักษาพยาบาลเยียวยาด้านจิตใจ ทันตกรรม ส่งเสริมสุขภาพ มีผู้เข้ารับบริการเกือบ 200 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ปวดเมื่อยร่างกาย มีบาดแผลด้านสุขภาพจิต มีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT)

โดยต้องดูแลต่อเนื่อง 12 คน ทุกคนเข้าสู่ภาวะปกติ หลังเหตุการณ์ผ่านไป 7 วัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้คัดกรองภาวะซีดในนักเรียนและแรงงาน พร้อมจ่ายยารักษาอาการซีด ฟื้นฟูทักษะการทำคลอดให้กับผดุงครรภ์โบราณ และการฝึกนวดกดจุดเพื่อรักษา
โดยนักการแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ ยังได้ส่งต่อผู้ป่วย 2 คน เป็นชาวมอร์แกนเนื่องจากมีอาการไข้หายใจหอบ จากภาวะหัวใจล้มเหลว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาการเจ็บหน้าอก โดยเรือเร็วพยาบาลซึ่งจัดเตรียมไว้ จำนวน 3 ลำพร้อมส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ ผู้ป่วยทั้ง 2 คน อาการปลอดภัยดี

X