คอบร้าโกลด์ 2019

ยกพลขึ้นบก! นาวิกโยธิน 3 ชาติ ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2019

วันนี้ (16 ก.พ.62 ) ที่ หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทหารนาวิกโยธิน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เกาหลี และ…

Home / NEWS / ยกพลขึ้นบก! นาวิกโยธิน 3 ชาติ ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2019

วันนี้ (16 ก.พ.62 ) ที่ หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทหารนาวิกโยธิน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เกาหลี และ ไทย ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 38 โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้กว่า 4,500 นาย และการฝึกปฏิบัติการยุทธครั้งนี้เพื่อแสดงขีดความสามารถ ศักยภาพความพร้อมรบในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพพันธมิตร ปฏิบัติการตามยุทธวิธีเข้ายึดชายหาดยาว ที่ถูกจำลองเป็นสมรภูมิรบ เพื่อยึดภูมิประเทศเป็นที่ตั้ง

โดยมีรถสะเทินน้ำสะเทินบก 8 คัน บรรทุกนาวิกโยธิน เคลื่อนตัวออกจากอู่ลอยท้ายเรือหลวงอ่างทอง แปรขบวนตามสัญญาณธง ล่องผ่านแนวออกตีตามสัญญาณควัน ซึ่งยุทธวิธีนี้ต้องใช้ความร่วมมือกันอย่างดี หากแตกแถวอาจถูกโจมตีจากการทิ้งระเบิดได้ง่าย นาวิกโยธินที่เข้าร่วมฝึกครั้งนี้

ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

X