PM2.5 ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ลดลงเกือบทุกพื้นที่

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50…

Home / NEWS / สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ลดลงเกือบทุกพื้นที่

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก การดำเนินงานแก้ไขปัญหา 1. กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้

• หน่วยฯเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณ อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุริ อ.ท่าใหม่ อ.โป่งน้ำร้อน อ.มะขาม อ.เขาคิชฌกูฏ อ.สอยดาว และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคีรีธาร
• หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ.ขอนแก่น ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ และ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

2. กรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำเข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณเขตบางพลัด เขตบางเขน เขตสายไหม เขตดุสิต

3. หน่วยงานอื่นๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

ทั้งนี้ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลงประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง

X